Ve filantropii je klíčová důvěra v lidi

Via_Clarita_Duvera_SmetanaQ_04122023_web_1-49

Historii, základní rozměry a přístupy filantropie založené na důvěře v rámci večera představily naše kolegyně Michaela Kreuterová a Kristina Papoušková. Shrnutí toho nejdůležitějšího najdete v tomto textu.

Jak tedy filantropii založenou na důvěře vnímají významní čeští dárci a co pro ně tento přístup znamená? Martin Vohánka, zakladatel společnosti Eurowag a jeden z nejvýznamnějších českých filantropů, důvěru popsal takto: „Pro mě je důvěra schopnost dát lidem větší prostor. To ale neznamená prostor neomezený, protože ten může být naopak zdrojem určitého pocitu nejistoty, strachu a obav. Člověk nebo organizace pak mohou mít pocit, že neví, jestli jdou správnou cestou. Proto i důvěra by měla stát na měření výkonu a nastavování KPIs, které ale nejsou nástrojem odměny nebo potrestání. Jsou zpětnou vazbou, která je prostředkem vzájemného informování, zda naplňujeme společnou vizi.

Filantrop Martin Vohánka

Přiblížil také to, jak principy filantropie založené na důvěře uplatňují v Nadaci BLÍŽKSOBĚ, kterou spoluzaložil a která se věnuje podpoře občanské společnosti, školství, pomoci znevýhodněným osobám nebo ochraně kulturního dědictví. „Pro nás je vždy důležité pochopit téma, které chceme podpořit. Mít o něm dostatek informací, aby naše pomoc byla skutečně účinná. V tu chvíli vyhledáváme organizace a lidi, kteří za nimi stojí a vedeme s nimi dialog a hledáme cestu, jakou podporu zvolit, aby to oběma stranám dávalo největší smysl. A zdůraznil bych ještě jednou ten lidský faktor, který je pro nás klíčový. Za každou organizací jsou totiž konkrétní lidé a nás zajímá, kdo jsou, jaké mají know-how, jak moc se na dané téma soustředí a zda jsou důvěryhodní,“ popsal Martin Vohánka.

Kdo za organizací stojí je důležité také pro filantropku Soňu Krejník. Se svým manželem Milošem založila rodinnou Nadaci Benetheo, která podporuje organizace, které se věnují důležitým společenským tématům. Nadace Benetheo staví na křesťanských hodnotách a o poskytnutí podpory se rozhoduje na základě hodnotového souladu a víry v konkrétní lidi, kteří za organizací stojí. „V našem případě to vždy začíná u hodnot, které jsme si nastavili během vzniku nadace. Od toho se odvíjí strategie, která nám pomáhá svědomitě se rozhodovat o tom, koho podpořit. Mezi námi a podpořeným musí být soulad v hodnotách, poslání, vizích a společných cílech. A pak jsou to lidé, kteří za organizacemi stojí a do kterých my vkládáme důvěru. Zajímá nás, co je to za člověka a jak schopný je to leader v rámci vlastní organizace nebo oboru a tématu,“ uvedla Soňa Krejník.

Soňa Krejník a Martin Loučka

Důvěru dává Martin Vohánka také zaměstnancům Eurowagu prostřednictvím programu Philanthropy and You. Každý ze zaměstnanců, v konkrétní zemi, kde společnost působí, má možnost rozhodnout, co Eurowag podpoří. Mohou to být velké organizace typu Člověk k tísni nebo UNICEF, ale také pomoc konkrétním lidem, třeba důchodkyni, která si kvůli nízkému důchodu nemůže dovolit koupit zdravotní pomůcky. „Máme na to skvělou odezvu a zapojuje se až 80 % zaměstnanců. Efekt vidím dvojí. Vysíláme lidem signál, že jim důvěřujeme, že se podílejí na vytváření bohatství a část z něho mohou alokovat na dobrou věc. A druhá věc je ta, že spousta z nich pak ve filantropii pokračuje a darují vlastní peníze.

Soňa Krejník má zkušenost také s podporou konkrétního člověka, avšak způsobem, který není úplně běžný. Jedna z forem podpory, kterou Nadace Benetheo poskytuje, jsou profesní stipendia. „Podpořili jsme Martina Loučku, protože jsme viděli, jak důležitou práci dělá a že ji dělá skvěle. Přitom za ni nebyl adekvátně finančně ohodnocen, byl nucen řešit existenční záležitosti a nemohl se tak věnovat plně právě svému tématu. Kdybych to mohla nějak v jednoduchosti popsat, tak pro nás jeho podpora znamenala‘za málo peněz hodně muziky’. Pokud filantropky a filantropové uvažují o tom, jak smysluplně darovat třeba částky v řádu statisíců, tak to je podle mě vhodná cesta,“ zmínila Soňa Krejník.

Zásadním způsobem mi to změnilo život a velmi to pomohlo tomu, že jsem zůstal v České republice a můžu dělat věci, které dělám. Byl to ze strany Soni a Miloše obrovský projev důvěry a pro mě osobně velká motivace a závazek. Možná i větší než v případě nějakého velmi strukturovaného grantu,“ doplnil psycholog a odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK Martin Loučka, který založil a vede Centrum paliativní péče. Loučka také zdůraznil přínosy dlouhodobé podpory jako jednoho z principů filantropie založené na důvěře: „Dlouhodobé partnerství zahrnuje i to, že se dárce a podpořený mnohem více sbližují a podporovatelé jsou zainteresovanější. Dárce má mnohem menší tendenci říct, sejdeme se za rok a ty mi dáš vědět, jak to vlastně dopadlo. Filantrop nebo nadace se mnohem více zajímají průběžně a to s sebou přináší i jinou než finanční podporu. Vzpomínám si, jak nám to v určitých situacích extrémně pomohlo, například rozhovory se zkušenými lidmi z byznysu.

Karel Gargulák

Filantropie založená na důvěře, stejně jako každý jiný vztah, může narážet na své limity. Konkrétní příklad testu důvěry v diskuzi popsal Karel Gargulák, z výzkumné organizace a think-tanku PAQ Research, která se zaměřuje na vzdělávací a sociální politiku v Česku: „Někdy se stane, že organizace, především ty velké, vyvolávají ve filantropech a nadacích příliš velká očekávání, co všechno jsou schopny udělat a zařídit. Aby na tom vztah mezi podporovatelem a podpořeným neutrpěl, je potřeba otevřená komunikace. Na jedné straně přiznat chybu nebo vysvětlit, proč se věci nedějí podle původního plánu a na té druhé je potřeba naslouchání a pochopení, že chyby a poučení se z nich, může vést k lepším výsledkům a většímu dopadu.

Podle průzkumů se důvěra v české společnosti drží nejníže od roku 2000. I proto na závěr moderátor Jiří Bárta vyzval hosty, aby zmínili jednu věc, která by se měla stát, abychom si jako společnost více důvěřovali. V adventním čase nejvíce rezonovala odpověď Soni Krejník: „Přála bych si, aby na Štědrý den každý z nás vykonal jeden dobrý skutek, jakýkoliv, i kdyby byl malinkatý. Věřím, že by to do společnosti vneslo mnohem více lidskosti a vzájemné důvěry.

Jak může vypadat využití postupů filantropie založené na důvěře při poskytování darů najdete v příručce Šest grantových principů filantropie založené na důvěře. Doporučujeme také Čtyři rozměry filantropie založené na důvěře, které filantropii založenou na důvěře představuje v mnohem větším detailu. Do českého jazyka jsme také převedli Pět mýtů o tradiční filantropii, ve kterých Trust-Based Philanthropy Project popisuje a vysvětluje mylné představy o filantropii založená na důvěře.

Poděkování partnerům

Děkujeme moderátorovi Jiřímu Bártovi a partnerům setkání, kterými byli: Nadace BLÍŽKSOBĚ, Kocián Šolc Balaštík advokátní kancelář, Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu, EMUN, Nadace Benetheo, Nadační fond Simony Kijonkové, Nadace J&T. Děkujeme také Umění vína a SmetanaQ Gallery.

Foto: Tomáš Princ

Další příspěvky

DSC_7088
17. 6. 2024

Nebojte se filantropii zkusit a ke spolupráci přizvěte další dárce, zaznělo během setkání v Ostravě

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1162
3. 6. 2024

Jak darovat promyšleně a dosahovat maximálního možného dopadu

Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ
16. 5. 2024

Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost a víceletou podporu, říká v rozhovoru filantrop Martin Vohánka

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.