Filantropie založená na důvěře je cestou k efektivnější podpoře a lepším vztahům

Via_Clarita_Duvera

Filantropie založená na důvěře se jako označení pro soubor hodnot a principů začalo používat kolem roku 2009. Šlo mimo jiné o reakci na ekonomickou krizi, kdy mnoho dárců a nadací začalo snižovat objem poskytovaných darů. V té době si The Whitman Institute nechal zpracovat zpětnou vazbu podpořených organizací a nejčastějším slovem, které se v popisu vzájemné spolupráce objevovalo, bylo – důvěra. Motivací pro průzkum bylo plánované ukončení činnosti a existence nadace. Její představitelé se rozhodli, že do roku 2022 nadace cíleně využije veškeré svěřené prostředky (v nadačním sektoru se jedná o tzv. sunset foundations – nadace, které jsou založeny na dobu určitou). Jeden z posledních projektů, který The Whitman Institute inicioval, byl vznik Trust-Based Philanthropy Project rozvíjející a rozšiřující povědomí o filantropii založené na důvěře. Především během pandemie Covidu-19 našel tento přístup uplatnění, kdy velké množství donorů poskytlo veřejně prospěšným organizacím podporu, jež nebyla omezená účelem.

Čtyři rozměry filantropie založené na důvěře

Trust-Based Philanthropy je definována čtyřmi základními rozměry (více informací najdete v  praktické příručce), které najdou uplatnění především ve filantropických organizacích. Slouží k zamyšlení, nakolik je důvěra v nadacích nebo nadačních fondech přítomna nejen navenek (směrem k podpořeným), ale také uvnitř organizace. Do filantropie založené na důvěře zásadním způsobem vstupují hodnoty, které mohou platit rovněž pro individuální dárce. Jedná se především o:

  • Vztahy mezi dárcem a podpořeným postavené na respektu a upřímnosti.
  • Otevřenou komunikaci a vzájemnou zpětnou vazbu.
  • Zodpovědnost – nejen podpořené organizace vůči dárci, ale také naopak.
  • Schopnost učit se a pružně reagovat na změny.

Šest principů, které je možné uplatnit v praxi

Pokud se filantropové a dárci budou držet následujících šesti přístupů v posykování darů, mohou dosáhnout jak větší efektivity vlastní filantropické činnosti, tak i mnohem silnějšího partnerství s podpořenými jednotlivci, projekty nebo organizacemi.

Poskytování víceletého financování, které není omezené účelem

Víceleté neomezené financování poskytuje příjemcům grantů flexibilitu při rozhodování o tom, kde jsou finance nejvíce potřeba. Umožňuje jim zavádět inovace, pouštět se do nových činností a dosahovat jejich udržitelnosti. Efektivní podpora je zpravidla rozložena do 2-10 let. Např. systémové změny je možné dosáhnout až od 5 let výše. Jako dárce nebo nadace se nemusíte k dlouhodobé podpoře rozhodnout hned. Pro nové příjemce podpory je vhodné zvolit jednoletou zkušební dobu, kdy se dárci s podpořeným více seznámí a začnou vztah a důvěru budovat.

Aktivní vyhledávání projektů k podpoře a nepodcenění sběru dat, informací a přípravy

Dárci nebo nadace by měli převzít inciativu, aktivně mapovat prostředí, hledat výzvy a společenské problémy a především jednotlivce nebo organizace, kteří vědí, jaké je řešení nebo mají potenciál na řešení díky podpoře přijít.

Zjednodušení a zefektivnění administrativy

Vyhledáváním, přípravou a vyplňováním žádostí o podporu tráví zástupci neziskových organizací (především těch malých) velké množství času. To je může odvádět od jejich hlavní činnosti. Dárci by si měli ujasnit, co doopravdy potřebují od žadatelů o podporu vědět a podle toho procesy nastavit.

Transparentnost a vstřícnost

Otevřená, upřímná a transparentní komunikace podporuje vztahy založené na důvěře a vzájemné odpovědnosti.

Zpětná vazba

Filantropie nemá odpověď na všechno. Příjemci grantů a komunity poskytují cennou perspektivu, která může poskytovatelům finančních prostředků přinášet informace důležité pro strategii a přístup k dobročinným aktivitám.

Nabídka podpory nad rámec poskytnutých peněz

Příklady podpory nad rámec poskytnutých peněz:

  • Představení dalším dárcům
  • Propagace práce příjemců grantů
  • Poskytování mentorství
  • Účast v poradním výboru
  • Nabídka prostor pro setkávání
  • Přístup k odborným službám

Jednotlivé přístupy v mnohem větším detailu najdete v příručce Šest grantových principů filantropie založené na důvěře. Do českého jazyka jsme také převedli Pět mýtů o tradiční filantropii, ve kterých Trust-Based Philanthropy Project popisuje a vysvětluje mylné představy o filantropii založená na důvěře.

Jak čeští filantropové a filantropky využívají důvěru v praxi a jak vnímají důvěru zástupci podpořených organizací? To si můžete přečíst ve shrnutí diskuze, která byla součástí programu ve SmetanaQ Gallery. Své zkušenosti sdíleli filantropka Soňa Krejník, filantrop Martin Vohánka, ředitel Centra paliativní péče Martin LoučkaKarel Gargulák z organizace PAQ Research. Moderátorem diskuze byl Jiří Bárta. Součástí článku jsou také fotografie Tomáše Prince.

Poděkování partnerům

Děkujeme moderátorovi Jiřímu Bártovi a partnerům setkání, kterými byli Nadace BLÍŽKSOBĚ, Kocián Šolc Balaštík advokátní kancelář, Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu, EMUN, Nadace Benetheo, Nadační fond Simony Kijonkové, Nadace J&T. Dále děkujeme Umění vína a SmetanaQ Gallery.

Další příspěvky

DSC_7088
17. 6. 2024

Nebojte se filantropii zkusit a ke spolupráci přizvěte další dárce, zaznělo během setkání v Ostravě

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1162
3. 6. 2024

Jak darovat promyšleně a dosahovat maximálního možného dopadu

Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ
16. 5. 2024

Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost a víceletou podporu, říká v rozhovoru filantrop Martin Vohánka

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.