Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost a víceletou podporu, říká v rozhovoru filantrop Martin Vohánka

Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ
Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ

Co pro vás osobně důvěra ve filantropii znamená?

Není to tak odlišné od mojí práce. Důvěra znamená vytvořit a přenechat prostor. Tak, aby s ním mohl člověk nebo organizace nějak naložit, něco v něm stvořit, projevit svoji užitečnost a poznat se. Ve filantropii se tento prostor vytváří hlavně penězi, které darujete organizaci a ona pak najme lidi, aby něco udělali, něco prosadili, někomu pomohli. Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost. Snažíme se poctivě porozumět problému, který řeší, a jejich přístupu. Když je to pro věc, neváháme je otevřeně challengovat. Pak už je to ale opravdu na nich. 

Liší se to, jak přistupujete k důvěře ve filantropii vy sám a jak Nadace BLÍŽKSOBĚ, kterou jste spoluzaložil?

Většina mojí dobročinné aktivity jde přes Nadaci. Možná se to trochu liší v tom, že v Nadaci máme pár skvělých lidí, kteří o projekty pečují, takže je možné dát důvěru jim a oni poté vyberou a podpoří ty správné věci. Sám se účastním jen části agendy Nadace, a to zejména v oblasti ochrany demokracie. Potom se více účastním aktivit, které nějak souvisí s projekty, které jsem sám inicioval, jako je Druhá ekonomická transformace.

Martin Vohánka (druhý zleva) s Marcelou Murgašovou, ředitelkou Nadace BLÍŽKSOBĚ (uprostřed) a Hanou Hradskou, spoluzakladatelkou nadace (úplně vpravo). Foto: Tomáš Princ

Které z principů filantropie založené na důvěře v Nadaci BLÍŽKSOBĚ promítáte do nadační praxe a práce? A který z nich je podle vás v českém prostředí a kontextu nejpřínosnější?

Nejvíc se nám asi promítá víceletá podpora. Asi jsme nebyli první, ale určitě jsme byli v té první vlně nadací, které začaly dávat tříleté dary, například Učiteli naživo už v roce 2017. Zrovna tohle byl zároveň dar, kde jsme si udělali domácí úkoly a našli jsme si organizaci sami. V té době byly standardem roční granty bez jasného očekávání, co přijde potom. Snažíme se i omezit papírování a reporting na nutné minimum. V poslední době se nám často stává, že nás ostatní filantropové oslovují s otázkou, kam se zaměřujeme a jaké výsledky u organizací vidíme, takže tady dobré slovo přispívá třeba i k získání dalšího daru. Tohle sdílení důvěry se mi zdá přínosné.

Proč by měli i další filantropové nebo nadace s důvěrou pracovat a zmíněnými principy se inspirovat?

Protože to objektivně vede k lepším výsledkům. Vycházíme z toho, že organizace, které podporujeme, jsou odborníci na svou oblast a my jim důvěrou umožňujeme taktickou a operativní flexibilitu. Navíc nás tento přístup daleko více baví. Současně platí, že pozitivního efektu nelze udržitelným způsobem dosahovat negativní motivací, a tedy nepřiměřenou kontrolou, tlakem či dokonce strachem. Totéž platí pro slepé naplňování KPIs, které už nemusí být vůbec relevantní s tím, jak se hlouběji do řešeného problému proniká. KPIs proto vnímáme spíše jako směr a objektivizovaný zdroj zpětné vazby, než kontrolní mechanismus.  

Má filantropie založená na důvěře svá úskalí? Na co by si filantropové nebo nadace měli dát pozor?

Asi všude, kde je důvěra, se může vyskytnout někdo, kdo ji chce zneužít. Ale i tady je podle mě těžší obejít otevřený vztah, než vymyslet, jak ošálit sebelepší kontrolní mechanismy. To nebezpečí nastává, pokud nejsme připravení do docela velké hloubky porozumět tomu, kam peníze posíláme. Když tam to porozumění je, a to je na rozhovorech s organizací, se zakladateli, na poznání jejich práce, tak to většinou fungovat bude. Platí také, že reputaci a obzvláště v této oblasti, máte opravdu jen jednu. A potom ještě vnímám, že tak jako z každé metodiky se i z darování založeného na důvěře může stát fráze, pokud ty principy jsou aplikované někým, kdo ve skutečnosti tu kontrolu nad svými penězi pouštět nechce.

Filantropické prostředky nám dávají svobodu a potřebné kapacity, říká Dan Prokop z PAQ Research

Daniel Prokop během setkání věnovaného výzvám spojeným s integrací ukrajinských uprchlíků v ČR

Jednou z organizací, které Martin Vohánka a Nadace BLÍŽKSOBĚ podporují, je PAQ Research. Zakladatel a sociolog Daniel Prokop popisuje, jak důvěru a podporu ze strany filantropů vnímá a jaký má vliv a dopad na fungování celé organizace:

Důvěra donorů – včetně Nadace BLÍŽKSOBĚ – je základním pilířem pro úspěšného fungování PAQ Research. Právě díky donorům jsme se odvážili přejít od výzkumné agentury, která přes zájem o veřejná témata shání zakázky, k modelu neziskové organizace, která sama určuje, kde vidí nejdůležitější výzvy Česka – a právě těm se věnuje. 

Filantropické prostředky nám dávají svobodu a kapacity. Můžeme dělat nezávislé výzkumy a prosazovat opatření bez ohledu na to, že by se nemusela někomu líbit. Můžeme být kritičtí, a to je pro nás stěžejní hodnota. Nejde ale jen o peníze. Dostáváme cennou zpětnou vazbu a doporučení, které nás jako organizaci posouvají vpřed. 

Cílíme na systémové změny s velkým dopadem. To se nestane ze dne na den. Ať už se bavíme o lepším vzdělávání či chytřejším daňovém mixu, máme strategii na několik let. Takto ambiciózní plány máme jen díky víceleté podpoře. Ruku v ruce s ní jde i volnost ve využívání prostředků, flexibilita a neustálý dialog. Tohle všechno považuju za projev důvěry, na které stojí naše práce.

Zdroje a inspirace k tématu filantropie založené na důvěře

Principy filantropie založené na důvěře jsou známé a využívané v zahraničí a jako velmi důležité se ukázaly během pandemie Covidu-19. Díky spolupráci s organizací Trust-based Philantropy Project jsme měli možnost věnovat tomuto tématu více na konci loňského roku. Kromě setkání, kterého se zúčastnili filantropové a zástupci nadací, jsme se filantropii založené na důvěře věnovali také teoreticky a představili jsme našim čtenářům základní principy, na kterých tento přístup stojí. Darování založené na důvěře mohou využít nejen nadace, ale také individuální dárci a jako inspirace mohou posloužit následující zdroje:

Filantropická knihovna Via Clarita, ve které najdete materiály vydané ve spolupráci s Trust-based Philanthropy Project.

Shrnutí základních principů filantropie založené na důvěře

Výsledky průzkumu mezi českými dárci a nadacemi

Zkušenosti s důvěrou ve filantropii vybraných dárců a zástupců organizací, které podporují

Webové stránky Trust-based Philanthropy project

Další příspěvky

Vytvořeno s pomocí ChatGPT
14. 5. 2024

Nadace na dobu určitou? Koncept „sunset“ nadace a jeho využitelnost v českém prostředí

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1056
14. 4. 2024

Financovat systémové změny bez důvěry a spolupráce není možné, shodli se účastníci setkání

Systémové změny_úvodní_v2
8. 4. 2024

Pět klíčových zásad pro financování systémových změn

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.