Jak darovat promyšleně a dosahovat maximálního možného dopadu

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1162

Začněte u tématu, na kterém vám záleží

Dříve než se do darování pustíte, je vhodné ujasnit si, které téma je vám blízké a kde bude dávat vaše podpora největší smysl. Zeptejte se sami sebe, co je pro vás důležité, pro co jste opravdu zapálení. Je to pomoc rodinám, které mají vážně nemocné děti? Podpora seniorů? Ochrana lidských práv a nezávislých médií? Nebo záchrana opuštěných domácích zvířat?

Vedle srdcových témat se můžete zamyslet nad tím, které problémy jsou ve společnosti opomíjené. Svou pozornost můžete zaměřit na oblasti, kterým se veřejné podpory tolik nedostává, třeba na boj s exekucemi, podporu lidí bez domova nebo těch, kteří se snaží překonat svou trestní minulost.

Najít vhodné téma může být v mnoha ohledech náročné a vyčerpávající. Využít můžete naší služby Rešerše a analýzy témat, díky které budete mít mnohem větší jistotu, že jste se rozhodli správně.

Jak dobře darovat do 100 tisíc korun

Každá podpora i v řádech tisíců nebo desetitisíců korun má smysl. Menší částky se hodí v případě rychlé pomoci nebo jednorázové podpory konkrétního projektu. V posledních několika letech roste online dárcovství na portálech jako jsou Darujme.cz, Donio nebo Znesnáze21. Zajímavou alternativou je platforma Dobrobot, která funguje na principu dobročinných aukcí. Kromě jednoduchosti a darování „na pár kliknutí“ nabízejí tyto portály možnost hledat projekty a příběhy podle tématu, což vám může ulehčit výběr.

Nemusíte ale hledat jen v online prostoru. Dary v řádech tisíců určitě ocení i spolky a projekty, které máte ve svém okolí. Může to být třeba místní skautský oddíl, který potřebuje dovybavit klubovnu. Anebo nedaleké komunitní centrum, kde se scházejí samoživitelky a které hledá finance pro vzdělávací a volnočasové programy. Výhodou takové podpory je, že můžete rychle vidět pozitivní dopad a zůstat v kontaktu s těmi, které jste obdarovali.

Pokud jste našli organizaci, jejíž činnost se vám líbí, zvažte pravidelnou podporu. Pravidelné příspěvky umožňují organizacím stabilnější financování a méně stresu z toho, že nebudou moct realizovat své plány. Zejména pro menší organizace může být pravidelná podpora dárců zásadní.

Podpora lokálních projektů je cesta, kterou se rozhodl jít Zdeněk Rossmann z Turnovska. Jeho inspirativní příběh o pomoci se záchranou kulturních památek jsme pro vás před časem sepsali do tematické case study: Jak jsme pomohli filantropovi z Turnovska se strategií darování a výběrem vhodných projektů k podpoře.

Jak darovat 1 milion korun a smysluplně podporu zacílit

Disponujete většími prostředky? V tom případě získáváte více možností, jak pomoct dobrým věcem. Díky většímu daru můžete dosáhnout zásadnějšího pozitivního dopadu. Je to také příležitost pro větší osobní zapojení. Znamená to pro vás ale také více času na přípravu a svědomitější rozhodování. Pokud jste si jako téma vybrali například podporu seniorů, tak při hledání vhodných organizací narazíte např. Elpidu, Domov Sue Ryder, Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové, Nadaci Krása pomoci nebo různé místní pobočky Charity ČR.

Vyhledejte si více o jejich poslání, programech a finanční transparentnosti. Stejně jako v případě investic i u filantropie byste měli mít co nejvíce informací. Samozřejmostí je projít si webové stránky, sociální sítě a výroční zprávy. Nejlepším kritériem pro vaše rozhodování jsou výsledky – jakou konkrétní práci za sebou organizace nechává a jakým způsobem o všem komunikuje. 

Můžete také požádat o doporučení další dárce, kteří organizaci už v minulosti podpořili. Velmi doporučujeme organizaci osobně navštívit a probrat s jejími zástupci, jaké mají plány a jak dosahují svých cílů. Důležité je vědět, jak se chystají s vaším darem naložit a jak bude vypadat vaše vzájemná spolupráce.

Otázky, které si položte během vybírání vhodného projektu nebo organizace: 

  • Pomáhá organizace nebo projekt tam, kde je to skutečně potřeba a snaží se sledovat dopad své pomoci?
  • Je organizace otevřená a transparentní?
  • Nakládá s dary organizace efektivně?
  • Pokud máte jako dárce nějaké dotazy, komunikuje s vámi?

Hodit se vám může také inspirace ze zahraničí. Doporučujeme anglický text Don’t Feed the Zombies od Kevina Starra a který Stanford Social Innovation Review publikoval v loňském roce.

Jak darovat 10 a více milionů korun

V případě, že máte finance a především motivaci darovat velké částky dlouhodobě, dává smysl věnovat čas na vytvoření filantropické strategie a detailního plánu darování. Nepodceňte promyšlení, čeho konkrétně chcete ve filantropii dosáhnout a jak by měl vypadat úspěch vašeho filantropického snažení. Zvážit můžete také rozdělení daru mezi různorodé organizace a projekty. Je to způsob, jak řešit problém více cestami a zajistit rozvoj organizací, které hrají klíčovou roli v oblasti, která je pro vás důležitá.

Obrovský dopad může mít, když se rozhodnete přislíbit dlouhodobou podporu, která není vázaná na konkrétní účel. Protože nakonec jsou to lidé přímo z terénu, kteří ví, kde a na co jsou finance potřeba nejvíce. Organizace, které chtějí dělat svou práci profesionálně, potřebují zaplatit zaměstnance, inovovat, strategicky plánovat a udržitelně řídit své finance. Mluvte proto s jejich lídry o prioritách a nákladech, které potřebují k tomu, aby mohli svou práci dělat na profesionální úrovni, mít co největší dopad a zároveň dokázali zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost.

Pokud jste se rozhodli darovat několik milionů korun ročně, možná vás napadlo, že založíte vlastní dobročinnou organizaci. Její provoz ale stojí hodně času, energii a další finance. Možná bude efektivnější podpořit většími dary ty, o kterých víte, že v dané oblasti mají dlouhodobě dobré výsledky. Nebo můžete začít mnohem jednodušším a praktičtějším způsobem, který představuje dárcovský fond. Ten zpravidla spravuje jiná nadace nebo nadační fond a vy určujete, co a jakým způsobem bude prostřednictvím fondu podpořeno.

Založení vlastní organizace je zásadní krok, který byste měli učinit s rozvahou a neměli byste na něj být sami, protože to může být rozhodnutí, které učiníte jednou za život a váš filantropický odkaz bude trvat další stovky let. S pečlivým promyšlením, naplánováním a realizací vám rádi pomůžeme.

Další užitečné tipy

Myslete také na to, že na filantropii nemusíte být sami. Většího pozitivního dopadu dosáhnete, když se spojíte s dalšími dárci. O dobročinnosti mluvte uvnitř rodiny. Dětem můžete jít příkladem, který se rozhodnou následovat. Filantropie může být skvělým způsobem, jak zjistit, na čem ostatním členům rodiny záleží nebo co je trápí a chtěli by to zlepšit. A možná nejdůležitější tip na závěr – pomáhat nemusíte jen penězi. Vaše znalosti, čas nebo ochota pomoct jako dobrovolník mohou v určitých případech přinést stejné množství dobra jako milionové dary.

Autorkou textu je Michaela Kreuterová, senior konzultantka Via Clarita.

Další příspěvky

DSC_7088
17. 6. 2024

Nebojte se filantropii zkusit a ke spolupráci přizvěte další dárce, zaznělo během setkání v Ostravě

Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ
16. 5. 2024

Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost a víceletou podporu, říká v rozhovoru filantrop Martin Vohánka

Vytvořeno s pomocí ChatGPT
14. 5. 2024

Nadace na dobu určitou? Koncept „sunset“ nadace a jeho využitelnost v českém prostředí

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.