Analýza: Přístup českých nadací a filantropů k příjemcům podpory

Via_Clarita_Duvera_SmetanaQ_04122023_web_1-44

Nejčastější je podpora specifického projektu na jeden rok

Většina nadací a nadačních fondů nabízí kombinaci více přístupů k poskytování podpory. Podporu nefinančního charakteru nabízí 35 % respondentů. Pouze 26 % poskytuje finance na obecné fungování organizací.

Pro rozhodnutí o poskytnutí podpory je důležité osobní setkání

Dárci nejčastěji rozhodují o podpoře na základě přihlášení do otevřené grantové výzvy (50 % respondentů nabízí tento typ grantové výzvy) nebo osobního setkání a diskuze se zájemci o podporu. Necelá polovina respondentů aktivně vyhledává možné příjemce podpory.

Většina respondentů se snaží poznat podpořené do hloubky a přistupovat k nim individuálně

Nejčastěji se nadace a dárci snaží k podpořeným přistupovat individuálně a poznat je do hloubky. Pro 44 % z nich je stále důležité mít vše ošetřeno smlouvou. Necelá polovina respondentů poskytuje i finance na provozní náklady a 44 % podporuje rozvoj interních kapacit. Respondenti mohli popsat svůj vztah s podpořenými více odpověďmi.

Pro případ neočekávaných událostí je připravena finančně reagovat naprostá většina respondentů (87 %). Polovina má vyčleněno v průměru do 10 % rozpočtu, třetina nemá předem stanovenou částku a reaguje na aktuální situaci. Většina respondentů má s podobnými situacemi zkušenosti v souvislosti s covidovou pandemií, tornádem na jižní Moravě nebo válkou na Ukrajině. 

Filantropie založená na důvěře

V rámci průzkumu jsme se pokusili zjistit, zda znají české nadace a filantropové pojem Trust-Based Philanthropy a jestli s tímto přístupem praktické zkušenosti.

Důvěra ve filantropii znamená především otevřenost

Pro většinu respondentů je důvěra nedílnou součástí filantropického vztahu mezi dárcem a podpořeným. Filantropové a nadace věří, že podpořené organizace rozumí problémům, kterým se ve své činnosti zabývají a které pomáhají vyřešit. Důvěru respondenti chápou jako otevřenost a transparentnost. Byli by rádi, kdyby s nimi podpoření sdíleli také neúspěchy a byli ochotni dávat zpětnou vazbu. To vystihuje některé hodnoty Trust-Based Philanthropy.

Důvěra v to, že podpořené organizace jsou víc v terénu a praxi a tedy víc vědí, na co efektivně vynaložit čas a prostředky.

Tak popisuje svůj pohled na důvěru ve filantropii jeden z respondentů ankety. Filantropický směr založený na důvěře (více o přístupu Trust-Based Philantropy) zná necelá polovina respondentů. 

Značné zkušenosti s principy Trust-Based Philanthropy má přibližně pětina respondentů

Z odpovědí nadací a filantropů vyplývá, že filantropie založená na důvěře má v rámci českého filantropického sektoru potenciál. Přes 40 % respondentů by se o o tomto přístupu rádo dozvědělo více nebo by se mu chtělo začít věnovat. 

Nejen pro ně jsme připravili překlady materiálu od Trust-Based Philanthropic Project. Jednotlivé přístupy najdete v příručce Šest grantových principů filantropie založené na důvěře. Do českého jazyka jsme také převedli Pět mýtů o tradiční filantropii, ve kterých Trust-Based Philanthropy Project popisuje a vysvětluje mylné představy o filantropii založená na důvěře.

Doporučujeme rovněž dva tematické texty, které shrnují nejzajímavější myšlenky a podněty z prosincového setkání: Ve filantropii je klíčová důvěra v lidiFilantropie založená na důvěře je cestou k efektivnější podpoře a lepším vztahům.

Další příspěvky

Foto: Facebook iniciativy Impact Academy
28. 2. 2024

Plánování a sledování dopadu není jen otázkou velkých dárců, ale také začínajících filantropů

Obrázek byl vytvořen pomocí generativní AI - ChatGPT
15. 2. 2024

Buďte efektivnější a dosahujte většího dopadu díky spolupráci s dalšími dárci. Poradíme vám, jak na to

Radana Brábníková během setkání Cesty filantropie v Ostravě. Foto: Tanasis Andoniadis / Darina Kubiková
11. 1. 2024

Chci být tou, která rozhoduje, co podpoří. Proto jsem si vybrala byznys, říká filantropka Radana Brábníková

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.