Založení nebo revize dobročinné organizace

Uvažujete o založení nadace nebo nadačního fondu? Anebo už vlastní dobročinnou organizaci máte a zvažujete revizi jejího fungování? V široké škále možností, které máte jako dárce k dispozici, je výběr té nejvhodnější jedním z klíčových kroků na vaší filantropické cestě.

Díky nám zjistíte, zda je založení vlastní organizace nejlepším a nejefektivnějším řešením a který typ by byl pro vás nejvhodnější. Pomůžeme vám definovat účel organizace a její poslání, podpoříme vás při stanovení hlavních priorit a přípravě strategie. Zpracujeme potřebnou právní dokumentaci, poradíme v otázkách managementu, pomůžeme vám se zahájením činnosti a můžeme vám také pomoct s výběrem nebo zaškolením nových zaměstnanců. Máme také zkušenosti s transformací a revizí fungování existujících organizací. Ve spolupráci s vámi a stávajícím týmem najdeme tu nejvhodnější cestu k potřebným změnám.

Které oblasti potřebujete při založení nové organizace promyslet:

 • Vize, poslání a účel organizace
 • Dopad činnosti a strategické priority
 • Právní rámec a zakladatelské dokumenty: zakládací listina, vnitřní procesy, smlouvy mezi zakladateli a další
 • Nastavení a fungování správní a dozorčí rady nebo dalších orgánů
 • Prevence střetů zájmů
 • Daňové otázky
 • Programy a grantový proces
 • Řízení a zajištění financování; v případě nadace správa nadačního kapitálu
 • Nastartování provozu: personální zajištění, procesy, účetnictví

S čím konkrétně vám při založení nové organizace pomůžeme:

 • Provedeme vás celým procesem založení nadace, nadačního fondu nebo jiného typu organizace
 • Zmapujeme situaci a aktuální potřeby v oblasti, kterou chcete podpořit
 • Pomůžeme vám shodnout se na hodnotách nové organizace a definovat její vizi a poslání
 • Určíme hlavní cílové skupiny a oblasti pro podporu spolu s klíčovými stakeholdery
 • Doporučíme, jestli je pro vás vhodnější založit nadační fond, nadaci, případně jinou dobročinnou organizaci
 • Ve spolupráci s experty na nadační právo připravíme všechny potřebné právní dokumenty
 • Vypracujeme strategii, která podpoří naplňování vašeho poslání a cílů
 • Pomůžeme při rozjezdu organizace a jejích každodenních potřeb (příprava grantových smluv a dalších právních dokumentů, interní procesy atd.)
 • Pomůžeme vám sestavit aktivní a zodpovědnou správní radu, která pomůže plně využít potenciál vaší organizace a umožní jí pracovat maximálně efektivně
 • Doporučíme, jak zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost
 • Pomůžeme vám najít vhodné zaměstnance a spolupracovníky

Pokud budete chtít transformovat stávající organizaci:

 • Poskytneme vám „pohled zvenčí“ na vaši činnost
 • Provedeme audit fungování (nastavení programů, vnitřních procesů fungování managementu či správní a dozorčí rady)
 • Pomůžeme vyhodnotit dosavadní dopad vaší programové a grantové činnosti
 • Na základě výsledků a společné reflexe doporučíme, jak fungování organizace zlepšit a změny pomůžeme realizovat
 • V případě potřeby pomůžeme změnit právní formu, nastavení vaší organizace nebo upravíme její celkovou strategii

S kým budete spolupracovat

Dagmar Goldmannová

Michaela Kreuterová

Tereza Robinson

Jak jsme pomohli Tereze Robinson s výběrem vhodné formy veřejně prospěšné organizace

Luhačovice_úvod (2)

Jak jsme pomohli založit nadační fond zaměřený na podporu projektů na Luhačovicku

NRV5241-2048x1364

Mohutný start Nadace rodiny Vlčkových

Reference klientů

Via Clarita nám pomohla zejména tím, že nám vysvětlila možnosti, které máme (např. rozdíly mezi nadací, nadačním fondem a svěřeneckým fondem), pomohla artikulovat základní body zakládacích listin (jako např. účel naší nadace) a též zprostředkovala další návazné kroky (notář, právníci atd.). Šikovným pokládáním správných otázek nás přiměla k důkladnějšímu promyšlení účelu nadace, multi-generačnímu plánovaní a podobným věcem. Poskytla nám širší kontext a příklady toho, jak to funguje jinde a jaké jsou best practices.
Katarína a Ondřej Vlčkovi, filantropové a zakladatelé Nadace rodiny Vlčkových
vlckovi
Via Clarita nám v rámci založení nadačního fondu poskytla celkový pohled na organizační strukturu. Cenné byly také připomínky na celou řadu propojených listin a plánů, které jsme společně prošli, prodiskutovali, doladili. Zahrnovalo to zakladatelskou listinu, statut, finanční řád, etický kodex, pětiletý program a rozpočet. O několik měsíců později také stanovy Mezinárodní čestné rady. Vše v souladu s osvědčenou praxí získanou letitou zkušeností v neziskovém sektoru doma i v zahraničí, včasně a s otevřeností, integritou a tvůrčí energií. Spolupráci a Via Clarita bych doporučila všem lidem, kteří filantropickou organizaci zakládají poprvé, byť už pracují s advokátem, a s postupem nemají zkušenosti. Doporučila bych spolupráci s Via Clarita ale i těm, kteří už podobnou zkušenost mají, ale protože v tomto oboru nejsou specialisty, tak vědí, že vše ještě nevědí a jsou otevření diskusi z jiných úhlů pohledu, možná i kritických.
Eva Lustigová, zakladatelka Nadačního fondu Arnošta Lustiga
Eva_Lustigová

Potkejme se a nezávazně proberme vaše filantropické cíle

Vaše jméno *
E-mail *
Telefon
Vzkaz

Další služby

Vytvoření filantropické strategie

Rešerše a analýzy témat

Založení a správa dárcovského fondu

Pomoc s operativou a řízením filantropických projektů

Workshopy o filantropii a strategickém darování

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.