Založení a správa dárcovského fondu

Hledáte nástroj nebo prostředek, díky kterému bude vaše darování promyšlenější, usnadní vám administrativu a nabídne správu větších darů? Nemusíte zakládat nadaci nebo nadační fond. Začít můžete v menším měřítku a přesto efektivně – zřízením dárcovského fondu.

Dárcovské fondy (v angličtině DAF – Donor Advised Funds) jsou fondy zřízené pro dobročinné účely. Ve světě je to stále oblíbenější nástroj pro dosažení filantropických cílů (odhadem už okolo 10 % všech darů v USA). Dárcovský fond spravuje veřejně prospěšná nadace nebo nadační fond a může sloužit ke správě darů jednotlivce, rodiny, skupiny přátel nebo firmy. Jestliže do fondu přispívají vedle zakladatele či zakladatelů i jiní dárci, jedná se o fond otevřený, v opačném případě se jedná o fond uzavřený.

Jak dárcovské fondy Via Clarita fungují?

Zřizovatelem a správcem fondu je Nadační fond Via Clarita. Dárce má roli zakladatele, který vkládá zřizovací vklad a určuje, jak bude fond fungovat. Do fondu může nadále průběžně přispívat sám nebo další dárci.

Via Clarita ve spolupráci se zakladatelem vytvoří Statut dárcovského fondu, kde je popsáno nastavení fondu z hlediska jeho programového zaměření, mechanismu správy a čerpání darovaných finančních prostředků.

Další podmínky fungování dárcovského fondu zřízeného u Via Clarita:

 • Účel fondu musí být v souladu s účelem Nadačního fondu Via Clarita
 • O způsobu rozdělování darů může podle domluvy sám rozhodovat dárce – zakladatel; nebo skupina dalších dárců
 • Finance, které přicházejí od dárců, se podle domluvené strategie rozdělují mezi neziskové organizace nebo individuální osoby jednorázově nebo opakovaně
 • Via Clarita pro dárcovský fond zajišťuje veškerou administrativu: samostatnou účetní evidenci a další činnosti podle domluvy s dárcem
 • Když dárce přispěje do dárcovského fondu na dobročinné účely, může okamžitě využít daňový odpočet, i když dary mohou být dále neziskovým organizacím či individuálním příjemcům vyplaceny později
 • Poplatek ze správy dárcovského fondu slouží k pokrytí správy fondu, jeho výše záleží na objemu administrativy a dalších činností podle domluvy s dárcem

Via Clarita může pro vznik a chod fondu zajistit následující služby:

 • Založení fondu
 • Podpora při vytvoření priorit fondu a dárcovské strategie
 • Administrativa přijatých darů
 • Výběr podpořených (zajišťuje si donor sám, nebo Via Clarita v rámci předchozí domluvy)
 • Rozdělení grantů mezi příjemce podpory
 • Administrativní zajištění fundraisingových kampaní (např. přes Darujme.cz)
 • Kontrola využití darů, monitoring a evaluace podpořených projektů
 • Účetnictví a roční report pro zřizovatele fondu a dárce

Rozsah a objem služeb záleží vždy na domluvě s dárcem podle toho, do jaké míry si přeje být do provozu fondu zapojen.

Příklad fungování dárcovského fondu

Dárcovský fond Úsměv

Nadační fond Via Clarita administruje od roku 2018 Dárcovský fond Úsměv zakladatelky Natálie Novákové. Fond vznikl původně jako studentský projekt a byl založen za účelem podpory vzdělávání a osobního rozvoje dětí z dětských domovů. Dárcovský fond Úsměv funguje jako fond otevřený, může do něj tedy přispívat kdokoli. Vznik fondu pro jeho zakladatelku zjednodušil administrativu se získáváním dalších financí i rozdělováním podpory. Také usnadňuje dalším dárcům poskytování podpory celému projektu.

Via Clarita jako správce fondu zajišťuje:

 • Spravování bankovního účtu, kam přicházejí dary
 • Roční reportování dárci nebo zakladateli fondu
 • Pomoc při tvorbě strategických plánů a rozvíjení aktivit
 • Propojování se zajímavými partnery
 • Pomoc při organizování aukcí a dalších dobročinných událostí
 • Vyhotovování potvrzení o daru
 • Administrativa darovacích smluv a koordinace s příjemci podpory z dárcovského fondu

S kým budete spolupracovat

Dagmar Goldmannová

Lenka Clerici Kosejková

Michaela Kreuterová

dárcovský_fond (1)

Dárcovský fond jako nástroj filantropie

filatnropický_itinerář_náhled

Váš filantropický itinerář

DSC06966-kopie-2048x853

Filantropie může začít už na střední škole

Potkejme se a nezávazně proberme vaše filantropické cíle

Vaše jméno *
E-mail *
Telefon
Vzkaz

Další služby

Vytvoření filantropické strategie

Založení nebo revize dobročinné organizace

Rešerše a analýzy témat

Pomoc s operativou a řízením filantropických projektů

Workshopy o filantropii a strategickém darování

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.