Jak jsme pomohli Tereze Robinson s výběrem vhodné formy veřejně prospěšné organizace

Tereza Robinson

Výchozí situace

Tereza Robinson ke svému filantropickému projektu přišla jako mnoho jiných prostřednictvím velmi silné osobní zkušenosti – syna, který se narodil s vážným onemocněním. Vnímala těžkou situaci rodičů, kteří prochází podobnou zkušeností, a začala jim postupně nabízet podporu a pomoc v jejich každodenním životě. Na konci roku 2022 se na nás obrátila s dotazem, jak svým rychle narůstajícím aktivitám dát vhodnou právní formu. Zároveň je chtěla posunout na další úroveň, která jí umožní mimo jiné strukturovanější spolupráci s různými partnerskými organizacemi, získávání financí a další rozvoj dobročinných aktivit. Mezi ně patří např. vzdělávací činnost, podpora zdravotníků nebo rozvoj dětské paliativní péče.

Jak jsme postupovali

Česká legislativa umožňuje existenci čtyř forem veřejně prospěšných organizací: zapsaný spolek, zapsaný ústav, nadační fond a nadace. Ve spolupráci s advokátem Janem Hrabou z advokátní kanceláře HKR a tehdejší členkou správní rady Via Clarita Kateřinou Ronovskou jsme během společných diskuzí došli k tomu, že zapsaný ústav bude pro Terezu Robinson nejvhodnější. Tato forma organizace poskytuje Tereze dostatek transparentnosti, není zatížena nadměrnou administrativou, pozice zakladatele je silná a je vhodná pro zaměření se na vzdělávací aktivity.

Spolupráce zahrnovala následující kroky:

  • Diskuzi o tom, co všechno chce Tereza v rámci nové organizace dělat a co všechno má nová organizace „umět“.
  • Rozhodnutí, zda je opravdu nutné založit vlastní organizaci, anebo zda by dávalo smysl se připojit svými aktivitami k nějaké již existující organizaci s podobným zaměřením.
  • Ve spolupráci s Mgr. Janem Hrabou a prof. Kateřinou Ronovskou výběr vhodné právní formy pro zamýšlenou novou organizaci, vnitřním nastavení zapsaného ústavu a definování role Terezy coby zakladatelky.
  • Doporučení k nastavení a obsazení správní rady a pozice revizora.
  • Společnou diskuzi k nastavení cílů a aktivit nové organizace.
  • Sepsání zakládací listiny zapsaného ústavu Srdcem Robinson.

Výsledky spolupráce

Tereza Robinson hodnotí spolupráci s Via Clarita jako naprosto klíčovou a zásadní: „Díky lidem, kteří se mi věnovali, jsem se uměla po našich debatách rozhodnout, jaký subjekt založit. Získala jsem jako ‚nováček‘ mnohem hlubší vhled do problematiky a za profesionálního vedení i velkou podporu v mé činnosti. Spolupráce si moc vážím a děkuji za činnost, kterou Via Clarita dělá.“ Srdcem Robinson existuje teprve rok, přesto má podle své zakladatelky na svém kontě celou řadu úspěchů. Tím největším je podle ní zájem o služby ze strany rodin a zdravotníků. A se zvyšujícím zájmem se rozšiřuje také tým organizace. 

A jaké plány má Srdcem Robinson v roce 2024? „Ambiciózní,“ shrnuje jedním slovem Tereza a pokračuje konkrétním výčtem: „Letos se chceme starat o 100 rodin a vyrazit v rámci našeho projektu Zdravotník budoucnosti na 50 workshopových cyklů za zdravotníky. Máme nové produkty, na přelomu února a března 2024 spustíme e-shop, vytvořili jsme koučovací karty, které využíváme při naší práci a mohou je využívat i zdravotníci s klienty, rodiny a jistě kdokoliv, kdo je na cestě za svým rozvojem. Zároveň budeme aktivně pracovat na tom, aby se na palubu Robinsona nalodili noví partneři, kteří by se chtěli na naší práci podílet, třeba finanční podporou.“ 

Na závěr našeho rozhovoru, který jsme spolu vedli na začátku letošního roku, Tereza Robinson poděkovala všem, kteří se na úspěších nově vzniklé podílejí: „Děkuji týmu za nasazení a důvěru. Byl to náš první rok, plný objevů, posunů a zároveň kotvení. Díky patří partnerům, kteří nás podporují a mezi které patří i ministerstva. Mimo jiné se těšíme také na nová partnerství a podporu, kterou nás naši příznivci motivují budovat Srdcem Robinson dál a dál.

Více o Tereze Robinson a jejích dobročinných aktivitách:

Foto: Archiv Terezy Robinson

Plánujete založení nebo revizi dobročinné organizace?

Další úspěšně realizované projekty

Tereza Robinson

Jak jsme pomohli Tereze Robinson s výběrem vhodné formy veřejně prospěšné organizace

Zdeněk Rossmann

Jak jsme pomohli filantropovi z Turnovska se strategií darování a výběrem vhodných projektů k podpoře

Grafika_ua

Jak jsme realizovali průzkum zaměřený na filantropickou pomoc během integrace ukrajinských uprchlíků v ČR

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.