Vytvoření filantropické strategie

Začínáte s darováním, nebo máte pocit, že je potřeba ve vašich filantropických aktivitách něco změnit? Dobře nastavená strategie vám pomůže lépe využít vaše zdroje a zkušenosti k dosažení významných pozitivních změn.

Máme dlouholeté zkušenosti s nastavováním strategií filantropických projektů, do kterých promítneme vaše přání, vize a potřeby. Abychom vám porozuměli, začínáme pozorným nasloucháním. Společně zjistíme, na čem vám nejvíce záleží a probereme, co byste chtěli ve společnosti změnit nebo naopak zachovat. Na základě získaných informací a podnětů pro vás vytvoříme dárcovskou strategii, doporučíme projekty k podpoře podle společně zvolených kritérií nebo vám pomůžeme založit vlastní organizaci či společné dárcovské fondy s dalšími filantropy. 

Co vám přinese dobře nastavená filantropická strategie?

 • Pochopení souvislostí problému, který řešíte, a identifikace jeho příčin
 • Zvýšení impaktu: dosáhnete větší změny v oblasti, na kterou se chcete zaměřit
 • Nastavení realistických cílů a očekávání
 • Ujasnění si míry osobního zapojení do filantropických aktivit
 • Efektivnější využití vašich darů 
 • Měření dopadu vašich aktivit
 • Možnosti propojení a spolupráce s dalšími donory a filantropy

Jak vám s vaší filantropickou strategií pomůžeme?

 • Společně si upřesníme, které problémy nebo otázky chcete řešit
 • Zhodnotíme vaše dosavadní filantropické aktivity
 • Zmapujeme situaci a aktuální potřeby v oblasti, kterou chcete podpořit
 • Vyhledáme důležité informace a data potřebná pro zodpovězení vašich otázek, do procesu zapojíme experty v dané oblasti
 • Pomůžeme vám upřesnit si vizi, zaměření a konkrétní cíle vašeho darování
 • Určíme strategické priority vaší filantropie a najdeme řešení s dlouhodobým efektem
 • Identifikujeme projekty a partnerství, která odpovídají vašim představám a maximalizují váš dopad
 • Pomůžeme vám ujasnit si, jak se do filantropických aktivit můžete zapojit vy, vaše rodina nebo firma
 • Společně s vámi zasadíme vaše filantropické plány do širších rodinných souvislostí

S kým budete spolupracovat

Dagmar Goldmannová

Michaela Kreuterová

Zdeněk Rossmann

Jak jsme pomohli filantropovi z Turnovska se strategií darování a výběrem vhodných projektů k podpoře

Via_Clarita_SmetanaQ_01122022_web-88

Pro filantropa je zásadní dobře zvolené téma a spolupráce s odborníky, shodují se manželé Baudišovi a Martin Vohánka

199128338_1168727400207962_7538442900066930526_n

Co bylo potřeba k založení Nadačního fondu Arnošta Lustiga

Reference klientů

Via Clarita nám v rámci založení nadačního fondu poskytla celkový pohled na organizační strukturu. Cenné byly také připomínky na celou řadu propojených listin a plánů, které jsme společně prošli, prodiskutovali, doladili. Zahrnovalo to zakladatelskou listinu, statut, finanční řád, etický kodex, pětiletý program a rozpočet. O několik měsíců později také stanovy Mezinárodní čestné rady. Vše v souladu s osvědčenou praxí získanou letitou zkušeností v neziskovém sektoru doma i v zahraničí, včasně a s otevřeností, integritou a tvůrčí energií. Spolupráci a Via Clarita bych doporučila všem lidem, kteří filantropickou organizaci zakládají poprvé, byť už pracují s advokátem, a s postupem nemají zkušenosti. Doporučila bych spolupráci s Via Clarita ale i těm, kteří už podobnou zkušenost mají, ale protože v tomto oboru nejsou specialisty, tak vědí, že vše ještě nevědí a jsou otevření diskusi z jiných úhlů pohledu, možná i kritických.
Eva Lustigová, zakladatelka Nadačního fondu Arnošta Lustiga
Eva_Lustigová
S organizací Via Clarita spolupracuji od roku 2021, kdy jsem se rozhodl, že se budu věnovat filantropické činnosti. Při několika osobních i online konzultacích se nám podařilo definovat mé cíle a představy. Via Clarita mi zároveň poskytla neocenitelnou pomoc při hledání vhodných projektů, které bych mohl finančně podpořit. Jedním z nich byla i rekonstrukce objektu hrobky na hřbitově v Oldřichově v Hájích na Liberecku, kterou provádělo místní občanské sdružení Živo v Hájích. Díky poskytnutému finančnímu daru se v roce 2022 podařilo opravu hrobky dovést do úspěšného konce. Na Via Clarita oceňuji vysokou profesionalitu a lidský přístup při jednání. Mohu ji doporučit všem, kteří uvažují o filantropii a chtěli by se blíže seznámit s jejími principy.
Zdeněk Rossmann, filantrop
zdenek_rossmann

Potkejme se a nezávazně proberme vaše filantropické cíle

Vaše jméno *
E-mail *
Telefon
Vzkaz

Další služby

Založení nebo revize dobročinné organizace

Rešerše a analýzy témat

Založení a správa dárcovského fondu

Pomoc s operativou a řízením filantropických projektů

Workshopy o filantropii a strategickém darování

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.