Pramen Luhačovice je živou vodou místní kultury a občanské společnosti

Luhačovice_úvod (2)

Výchozí situace

Manželé Blanka a František Petrákovi jsou výrazní představitelé kulturně-společenského života v Luhačovicích, kde se dlouhodobě angažují v tamním okrášlovacím spolku Calma. V roce 2019 nás oslovili s prosbou o pomoc při založení nadačního fondu, který měl být zaměřený na podporu kulturních a komunitních aktivit. Nebyli si však jistí, co všechno to obnáší, jak definovat poslání, cíle a vize nebo jak přistupovat k fundraisingu a spolupráci s dalšími filantropy, kteří by byli ochotni aktivity a činnost fondu podpořit.

Jak jsme postupovali

Jak jsme postupovali na přípravách a realizaci vzniku Nadačního fondu Pramen Luhačovice:

  • Společně s manželi Petrákovými jsme prodiskutovali a definovali cíle, vize a to, čeho manželé Petrákovi chtějí v Luhačovicích dosáhnout.
  • Probrali jsme příležitosti pro zapojení místní komunity.
  • Prodiskutovali jsme finanční potřeby nadačního fondu a to, jaké jsou možnosti zajištění dlouhodobé finanční udržitelnosti.
  • Pro zakladatele a budoucí členy správní rady jsme zorganizovali workshop na upřesnění strategie fungování fondu a přípravy fundraisingového plánu.
  • Pomohli jsme se založením fondu zapojením externích právních a daňových expertů.
  • Nové ředitelce nadačního fondu jsme poskytli podporu při rozjezdu činnosti fondu: s přípravou ročního harmonogramu, s vyhlášením grantové podpory i s plánem fundraisingu.

Výsledky spolupráce

Přestože fond vznikl těsně před příchodem pandemie Covidu-19 do České republiky, nadačnímu fondu se díky nastavené struktuře podařilo přizpůsobit nečekané a komplikované situaci. Za první rok fungování podpořil 15 projektů a v podpoře fond rozvoje společenského života pokračuje dále. Část podpořených projektů je iniciovaných nadačním fondem, část podpory směřuje k aktivním lidem a organizacím z Luhačovicka. Finance na všechny tyto aktivity, mezi které patří výstavy ve veřejném prostoru nebo tvůrčí rezidence pro spisovatele, se nadačnímu fondu daří získávat výhradně od soukromých donorů.

Více o začátcích fungování v rozhovoru s ředitelkou NF Pramen Luhačovice, Magdalenou Hruška.

Nebo v rozhovoru s manželi Petrákovými pro Umění darovat speciál.

Plánujete založení nebo revizi dobročinné organizace?

Další úspěšně realizované projekty

Grafika_ua

Filantropická pomoc hrála v integraci ukrajinských uprchlíků důležitou roli, ukázal průzkum

Foto7_4913-scaled-960x640

Projekty fondu Moravská krása znají i v USA

Luhačovice_úvod (2)

Pramen Luhačovice je živou vodou místní kultury a občanské společnosti

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.