Filantropie může začít už na střední škole

DSC06966-kopie-2048x853

Celé to přitom začalo díky škole. Natálie se připravovala na mezinárodní maturitu – International Baccalaureate – která studenty motivuje k dobrovolnickým mimoškolním aktivitám, protože se zohledňují i při přijímání na zahraniční univerzity.

„Já osobně jsem už od nižšího věku chtěla pomáhat druhým,“ ohlíží se dnes Natálie Nováková. „Protože s rodiči hodně cestujeme, vím, jak důležité je vzdělání, aby se lidé mohli posunout někam dál a dostali odpovídající příležitost na dobrý život. Zároveň si myslím, že spousta problémů existuje přímo u nás – člověk by se proto neměl zaměřovat jen na problémy ve světě, ale pomáhat místním dětem, které to potřebují.“ I proto s kamarády a spolužáky z Anglického gymnázia v Praze a z mezinárodní školy Park Lane začala pomáhat Dětskému domovu v Dolních Počernicích. „Tamní děti patří mezi nejvíc znevýhodněné skupiny lidí u nás – narodí se do rodinného prostředí, které není ideální, a svůj život si nemůžou vybrat.“

Pro tyto děti tedy začali získávat několika různými způsoby prostředky na individuální vzdělávací projekty. Dnes pod hlavičkou projektu Úsměv organizují vánoční sbírky, kreativní workshopy, sportovní aktivity a především dvoukolovou aukci fotografií. Do ní se jim podařilo opakovaně získat jak snímky od dětí, kterým pomáhají, tak i velká jména světa fotografie, kupříkladu Ivana Pinkavu, Antonína Kratochvíla, Jindřicha Štreita nebo Roberta Vana.

Lidé, kteří mohou pomoct

„Začínat nový projekt není jednoduché,“ přiznává Natálie. „Měla jsem štěstí, že jsem od začátku mohla pracovat s mojí nejlepší kamarádkou a kamarádem.“ Krom toho jí pomohla i podpora školy a supervize ze strany zkušenějších lidí.

Jádro Úsměvu dnes tvoří Natálie a její sestra, s provozem pomáhájí koordinátoři na každé z obou zapojených škol, kteří pak shání dobrovolníky z řad studentů. Dnes má za sebou čtyři roky fungování projektu a řadu zkušeností. „Na začátku je důležité nebát se oslovovat napřímo lidi, kteří vám můžou pomoct – pokud je projekt zajímavý, určitě se vám ozvou,“ zdůrazňuje po čtyřech letech fungování Úsměvu. Zásadní je podle ní také zamyslet se nad tím, jak může celý projekt fungovat v delším časovém horizontu. A ohlídat si samozřejmě všechny právní náležitosti.

„Najděte si lidi, kteří jsou opravdu zaujatí, chtějí pomáhat a o projekt se zajímají,“ podotýká Natálie Nováková. „Pokud to dělají jen proto, aby splnili povinnosti, nemá to smysl. Měla jsem štěstí v tom, že do Úsměvu se postupem času zapojili kamarádi, kteří byli opravdu aktivní a zapálení pro stejnou věc – to bylo moc důležité.“

Dárcovský fond Úsměv

Ze studentského projektu se díky spolupráci s Via Clarita před časem stal dárcovský fond Úsměv, Natálie Nováková je jeho zakladatelkou a Via Clarita jeho správcem. Jeho prostřednictvím se nyní financují veškeré aktivity spojené s Dětským domovem v Dolních Počernicích.


Základní určení finančních prostředků se nijak nemění, ale vznik fondu Úsměvu umožnil velkou transparentnost samotné finanční podpory a zjednodušil administrativu pro jeho zakladatelku. Také usnadnil dárcům snazší poskytování podpory celému projektu. „Doufáme, že založení dárcovského Fondu Úsměv přiláká našemu projektu další dárce a sponzory a my budeme moci finančně pokrýt více vzdělávacích a rozvojových projektů dětí z dětského domova,“ říká Natálie. Dárcovský fond Úsměv funguje jako fond otevřený, může do něj tedy přispívat kdokoli.

Natálie byla za svoje aktivity oceněna Mezinárodní cenou Vévody z Edinburghu – DofE a od britského velvyslance v České republice převzala také ocenění Young Personality of the Year 2018.

V letošním roce se vzhledem k situaci fond zaměří mimo jiné na podporu technického vybavení pro online výuku.

Dárcovské fondy se v posledních letech těší čím dál větší oblibě, především v anglosaském světě, kde mají dlouhou tradici. Objem prostředků, které se jejich prostřednictvím věnují na veřejně prospěšné projekty, rok od roku narůstá. Mezi jejich výhody patří jejich jednoduchost a ucelenost pro dárce a velká variabilita v možnostech nastavení konkrétního dárcovského fondu.

Další příspěvky

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1056
14. 4. 2024

Financovat systémové změny bez důvěry a spolupráce není možné, shodli se účastníci setkání

Systémové změny_úvodní_v2
8. 4. 2024

Pět klíčových zásad pro financování systémových změn

Institucionální analýza_náhled
4. 4. 2024

Analýza: Jak je na tom darování v Česku ve srovnání se světem? Nezaostáváme, ale stát by pro rozvoj filantropie mohl udělat více

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.