Jak jsme pomohli filantropovi z Turnovska se strategií darování a výběrem vhodných projektů k podpoře

Zdeněk Rossmann

Výchozí situace

Zdeněk Rossmann je lékař, který žije na Turnovsku a na tomto regionu mu osobně velmi záleží. V roce 2021 se rozhodl, že se začne věnovat filantropii, se kterou do té doby neměl příliš mnoho praktických zkušeností. Jeho motivací bylo podpořit organizace a spolky, které se věnují historii regionu, vzdělávání, rozvoji občanské společnosti, místních komunit, sousedského soužití nebo obnově kulturních památek.

Jak jsme postupovali

Během několika setkání a konzultací jsme si společně se Zdeňkem Rossmannem upřesnili, jakou podobu budou mít jeho filantropické aktivity a jak je možné přistupovat k podpoře promyšleně.

Spolupráce zahrnovala:

  • Představení principů promyšlené filantropie.
  • Definici a nastavení filantropické vize, cílů a strategie.
  • Zmapování vybraného regionu, vytvoření přehledu a vytipování vhodných organizací k podpoře. V tomto případě se jednalo o širší region Turnovska – Jizerské hory, Frýdlantsko, Českolipsko, Podkrkonoší.
  • Diskuzi nad výsledky a výběr nejvhodnějších organizací k podpoře.
  • Oslovení organizací s žádostí o vypracování projektu, na jehož základě získají případnou podporu.
  • Zprostředkování kontaktu a osobního setkání se zástupci organizací.
  • Příprava formálních náležitostí podpory, zejména darovacích smluv.
  • Doporučení k vyhodnocení dopadu spolupráce s podpořenými projekty.

Výsledky spolupráce

Zdeněk Rossmann se nakonec rozhodl podpořit čtyři různé organizace a jejich projekty, které ukazují, že péče o obnovu památek, kultura, znalost historie regionu a sousedské komunitní aktivity mají velkou společenskou hodnotu. „Via Clarita mi poskytla neocenitelnou pomoc při hledání vhodných projektů, které bych mohl finančně podpořit. Jedním z nich byla rekonstrukce hrobky na hřbitově v Oldřichově v Hájích na Liberecku, kterou provádělo místní sdružení Živo v Hájích. Díky poskytnutému finančnímu daru se v roce 2022 podařilo opravu hrobky dovést do úspěšného konce,” popsal Zdeněk Rossmann pozitivní dopad poskytnuté podpory. Dalším příkladem je rekonstrukce a obnova Sýpky Lemberk, kde se mimo jiné pořádají setkání s názvem Grain Talks. Na jednom z nich byl Zdeněk Rossmann hostem a ve videu níže popsal svůj vztah k regionu odkud pochází.

A čeho si na spolupráci s námi nejvíce cení? „Vysoké profesionality a lidského přístupu při jednání. Spolupráci mohu doporučit všem, kteří uvažují o filantropii a chtěli by se blíže seznámit s jejími principy,” odpověděl.

Uvažujete nad vlastní filantropickou strategií nebo lokální podporou?

Další úspěšně realizované projekty

Tereza Robinson

Jak jsme pomohli Tereze Robinson s výběrem vhodné formy veřejně prospěšné organizace

Zdeněk Rossmann

Jak jsme pomohli filantropovi z Turnovska se strategií darování a výběrem vhodných projektů k podpoře

Grafika_ua

Jak jsme realizovali průzkum zaměřený na filantropickou pomoc během integrace ukrajinských uprchlíků v ČR

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.