Co bylo potřeba k založení Nadačního fondu Arnošta Lustiga

199128338_1168727400207962_7538442900066930526_n

Sourozenci Eva a Josef Lustigovi, děti spisovatele, scenáristy a publicisty Arnošta Lustiga, jsou přesvědčeni, že bohaté dílo i zásadní zkušenost holokaustu, již jejich otec opakovaně tematizoval, si zaslouží soustavnou a důslednou péči, především kvůli upevňování humanismu a demokratických hodnot doma i v zahraničí. Stejně jako on zakladatelé fondu věří, že tyto hodnoty nakonec vždy zvítězí, pokud ze sebe človĕk vydá to lepší, přestože „v každém z nás je to lepší i to horší“. Nadační fond vede vize spravedlivějšího, lepšího světa, kde by se všem žilo lépe. A tato vize navazuje tam, kde Arnošt Lustig skončil.

„Doufáme, že naší činností pobídneme mládež a širší veřejnost k zamyšlení, a zároveň tím posílíme humanistické hodnoty,“ konstatuje Eva Lustigová. „Víme, že historie se vrací a že je výsledkem činnosti člověka. Arnošt byl toho názoru, že pokud žijeme a dokud budeme žít, člověk se v každém pokolení opakuje. To, co se mění, není lidská povaha, ale společenské systémy, podmínky, které se člověk snaží nějak zlepšit (nebo zhoršit)… Musíme si moc hlídat, aby se to, co se už jednou stalo, neopakovalo… Stále to visí ve vzduchu: nemoci společnosti, jako je rasismus, nacionalismus, fanatismus…“

I z tohoto důvodu se rozhodli Eva a Josef založit Nadační fond Arnošta Lustiga, s čímž jim ochotně pomohla Via Clarita.

Činorodý muž

Arnošt Lustig napsal celkem 24 novel a románů, 15 povídkových souborů, řadu biografických textů, esejů i 13 scénářů, podle kterých byly natočeny mezinárodně oceňované filmy (např. Démanty noci nebo dialogy k filmu Obchod na korze). Za své dílo byl nominován na nejprestižnější ceny včetně Nobelovy, Pulitzerovy nebo Mezinárodní Man Bookerovy.

Během svého života byl třikrát odsouzen k smrti nacisty, jednou k nepodmíněnému trestu odnětí svobody komunisty. V Československu byl navíc dlouhá léta zakázaným autorem. „Přesto byl člověkem, který měl rád lidi a věřil v život, ve spravedlnost, kamarádství, odvahu a lidskou důstojnost,“ říká jeho dcera Eva Lustigová, dnes předsedkyně správní rady a výkonná ředitelka nadačního fondu.

Bývalá pracovnice OSN a filmová režisérka pracuje s otcovým odkazem s obrovským zápalem. „A ten odkaz je literární, filmový a pedagogický. Pedagogický proto, že se stal profesorem filmu a literatury a měl to hrozně rád. Říkal, že jestli udělal něco důležitého ve svém životě, tak to bylo právě vyučování holokaustu v literatuře a ve filmu, ale také učení literatury, tvůrčího psaní a scenáristiky,“ vysvětluje.

Nastoupit do sféry nadačních fondů

Proces přípravy a vlastního založení nadačního fondu obnášel řadu dílčích kroků, rozhodnutí a debat. „Snažili jsme se při konzultacích Evě Lustigové a Josefu Lustigovi pomoct zejména dobře nastavit a načasovat priority fondu i představu dlouhodobého financování,“ vysvětluje Dáša Goldmannová z Via Clarita. „Znamenalo to mimo jiné reflexi vhodné formy organizace na základě programových pilířů, daných odkazem. Ještě před založením fondu jsme se zúčastnili také focus group, během níž se tříbila očekávání cílových skupin i dopady plánovaných aktivit fondu.“

Nedílnou součástí práce Via Clarita bylo samozřejmě právní zakotvení nové filantropické organizace a určení podoby jejího vnitřního fungování, a to včetně formulování zakladatelské listiny i dalších dokumentů, jako je například statut, etický kodex nebo forma a optimální složení poradního orgánu – Mezinárodní čestné rady.

Kdybych to bývala tušila

„Nadační fond Arnošta Lustiga vznikl, protože jsme s bratrem Pepim už od doby otcova úmrtí před deseti lety pracovali každý svým způsobem s jeho odkazem. A přišla jsem na to, že budeme moci myšlenkový a umělecký odkaz systematičtěji a celistvěji uchopit a efektivněji šířit a rozvíjet, když jej zastřešíme organizací,“ vysvětluje Eva Lustigová. „Pozor, máme stoletý plán. Jednou tady nebudeme, ale nadační fond ano. Dlouho před založením jsme měli jasnou vizi – Arnošt byl spravedlností posedlý, jak sám říkal – a jasné poselství – pamatovat, nezapomenout, vědět, poučit se, bránit si svá lidská práva. Měli jsme i jasno, jak strategie poslouží k zhmotnění tohoto poselství.

Co ale bylo mnohem náročnější, než jsem očekávala, byla příprava dvojjazyčné dokumentace – od zakládací listiny, statutu a finančního řádu po etický kodex a stanovení Mezinárodní čestné rady a jejího fungování. Značnou část mého času vyžadoval a stále vyžaduje výběr a oslovování potenciálních členů Mezinárodní čestné rady, tedy poradního orgánu fondu, který sestává z vážených a ctihodných osobností, nastavení fundraisingové strategie a administrativní záležitosti, řešení GDPR a další nezbytnosti, které člověk považuje za jednoduché a skoro samozřejmé: kancelář, datová schránka, logo, dvoujazyčné webové stránky, výroční zpráva… A jistě existují další požadavky, o kterých ještě ani nevím, ale tuším, že se ukáží.

Naštěstí jsem trpělivá, zvědavá, a co je nejdůležitější, každodenně obklopena velmi schopným a milým týmem odborníků, na které se mohu spolehnout. Například ve správní radě, mám na mysli významného makroekonoma Petra Zahradníka a mého bratra Pepiho Lustiga, filmaře a univerzitního lektora, nebo kolegy v kmenovém týmu a již několik členů Mezinárodní čestné rady s Janem Fischerem v čele, uznávaným výtvarníkem a umělcem Petrem Sísem, vedoucím Českého literárního centra Martinem Kraflem a dalšími. Sdílíme vizi a poslání. A v neposlední řadě – a bez nich bychom to asi nedokázali – počítám s prvotřídními poradci z nadačního fondu Via Clarita, od kterých se ráda učím. Vnímám náš fond jako umělecko-vzdělávací start-up se vším všudy. Rozjíždíme se…“

Vzhůru do práce

Nadační fond Arnošta Lustiga vznikl symbolicky v den výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 2020 a už letos vydal v nakladatelství Universum ve spolupráci s Českým rozhlasem první publikaci, knihu Vlny štěstí Arnošta Lustiga aneb My jsme chtěli jiný svět. Na programu, který se opírá o čtyři pilíře – literární, filmový, vzdělávací a rozvíjení tvořivosti, má ale mnohem víc a do roku 2025 se chce podle přání zakladatelů stát nepřehlédnutelným hráčem na poli českých organizací věnujících se podpoře kultury.

Necelý rok po založení začíná s konkretizací plánů několika vlajkových projektů. Ty odrážejí strategické priority a ve spolupráci s partnery nabízejí řadu kulturních a uměleckých pořadů, kterými chtějí kultivovat lidské duše, intelekt i citlivost k humanismu.

Například v oblasti literárního odkazu jako „duše“ fondu se chystá první ilustrovaný životopisný román o Arnoštu Lustigovi pro mladší i starší čtenáře od Markéty Pilátové, ale také premiéry mimořádné Lustigovy básně Kantáta v podobě hudebně-lyrického pásma s předními herci, jako jsou Jiří Lábus, Vilma Cibulková nebo Vilém Udatný, a to na Slovensku, na Mezinárodním hudebním festivalu v Kutné Hoře nebo v Praze. V cizině fond spolupracuje s nakladatelem na edici Lustigové prózy v němčině a chystá překlad proslulé novely Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou s nakladatelem v Řecku.

Mezi vlajkové projekty v dalších pilířích se například v oblasti rozvíjení tvořivosti připravuje soutěž mladých literátů s mezinárodní dimenzí, která tkví ve spolupráci s českými školami v zahraničí. Cílem je rozvíjet nejen tvůrčí talent v různých literárních žánrech, ale také kritické myšlení zúčastněných. V tomto pilíři se počítá rovněž s přípravou brožury pro studenty publicistiky a žurnalistiky, kteří se tak budou moci učit novinářské žánry pomocí tvorby Arnošta Lustiga.

V rámci vzdělávání se plánují dvě výstavy. V Brněnci, kde Oskar Schindler zachránil dvanáct set Židů, připravujeme stálou expozici, která bude vyprávět dějiny 20. století pomocí životního příběhu Arnošta Lustiga a jeho díla – filmového i literárního. Od podzimu budou součástí i vzdělávací workshopy pro mládež od čtrnácti let, a to ve spolupráci s Arks Foundation (Nadační fond Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera) a festivalem Meeting Brno. Druhá výstava bude cestovat po světě a ani v ní nebude chybět silná vzdělávací linka.

„Klademe si za cíl obohatit světové kulturní dědictví a soubor vědomostí pro současné i budoucí generace o téma výzev, kterým lidé čelí: zlu, nespravedlnosti a také možnosti volit namísto zla dobro,“ vysvětluje Eva Lustigová.

Další příspěvky

Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ
16. 5. 2024

Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost a víceletou podporu, říká v rozhovoru filantrop Martin Vohánka

Vytvořeno s pomocí ChatGPT
14. 5. 2024

Nadace na dobu určitou? Koncept „sunset“ nadace a jeho využitelnost v českém prostředí

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1056
14. 4. 2024

Financovat systémové změny bez důvěry a spolupráce není možné, shodli se účastníci setkání

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.