Jakým způsobem pandemie covid-19 ovlivnila české filantropy

small2020_VIA_CLARITA_LOBKOWITZDSC06974

Jádro večera uspořádaného ve spolupráci s House of Lobkowicz, Karel Komárek Family FoundationSwiss Life Select tvořila série tří rozhovorů. Nejprve ale hosty přivítal krátkým projevem hostitel William Lobkowicz. „Mluvme tu dnes o tom, co s tím můžeme konkrétně udělat. Viděno optikou té naší sedm set let dlouhé rodinné zkušenosti, kdy jsme zažili nejednu krizi a pád, vím jedno – prostě pokračovat dál v naší práci,“ prohlásil William Lobkowicz. „U nás v rodině se předává jeden citát, který vychází ze staré sbírky knih mého předka Bohuslava Hasištejnského Lobkowicz, o kterou pečujeme v Nelahozevsi. Ten zní: Zůstane neotřeseno.“

Zleva: Ota Hlídek (Swiss Life Select), Martin Vohánka (Eurowag), Luboš Veselý (Karel Komárek Family Foundation), Marcela Murgašová (Nadace BLÍŽKSOBĚ), Štěpánka Komárková (Karel Komárek Family Foundation), Alexandra Lobkowicz, Ivana Janečková (Duhovka Group), Tomáš Janeček (Duhovka Group), William Lobkowicz

Ivana a Tomáš Janečkovi

Manželé Janečkovi jsou dost možná nejznámější tím, že krátce po narození druhého syna začali budovat vzdělávací systém Duhovka, ve kterém si děti mohou dovolit být samy sebou a v životě přirozeně směřovat k naplnění svého potenciálu, který potom pozitivně ovlivní i jejich okolí.

„Shodli jsme se na tom, že když nastala pandemie, základem je nepřestat podporovat všechno to, co podporujeme, protože pro všechny nadace a sociální podmínky to byla velice složitá doba,“ uvedla Ivana Janečková. S manželem se pak soustředili především na dvě oblasti. Jednou z nich byla kultura. „Dlouhodobě jsme podporovali DOX. A je to přesně ta oblast, kde se vám příjmy najednou sníží ze sta na deset procent,“ vysvětloval Tomáš Janeček. I proto, že tamní tým dobře znají, rozhodli se holešovické centrum současného umění podpořit ještě výrazněji.

Druhou oblastí, na kterou se soustředili, bylo mentální zdraví – konkrétně projekt Sociální klinika, který umožňuje, aby na profesionální duševní pomoc dosáhli i lidé, kteří si ji jinak mohou jen obtížně dovolit. „Do oblastí, které jsou pro nás srdcařské – a to jsou všechny, které podporujeme – se osobně rádi zapojujeme,“ poznamenal ke klinice Tomáš Janeček, který je nově jedním z terapeutů. Nastalá karanténa zároveň znamenala, že Sociální klinika musela technologicky inovovat a vstoupit do online prostředí.

V neposlední řadě Janečkovi podporují také sport. „Zatímco kultura a vzdělávání kultivují jemnější část duše, sport může být katalyzátorem kdy, třeba zvlášť v pubertě, jsou děti hodně divoké, neví, co s tou energií, a chtějí někam patřit,“ dodává Tomáš Janeček. Právě z toho důvodu podporují volejbalové družstvo Lvi Praha.

Ivana a Tomáš Janečkovi

Martin Vohánka a Marcela Murgašová

CEO společnosti Eurowag je zároveň jedním ze zakladatelů Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky nebo investorem Deníku N. V roce 2016 založil spolu s manželkou Hanou Hradskou a dalšími blízkými Nadaci BLÍŽKSOBĚ sloužící k podpoře organizací či aktivit jednotlivců, kteří zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji.

„Ve filantropii jde o dlouhodobý pohled,“ připomněl Martin Vohánka. V oblastech, kde filantropicky působí, což jsou zejména rozvoj občanské společnosti, demokratických hodnot a vzdělávání, se rozhodl především udržet podporu a ubezpečit všechny organizace, že podpora bude i nadále pokračovat. I proto inicioval spolu s dalšími nadacemi výzvu Stojíme při vás, ke které se postupně přidala řada dalších tuzemských filantropů.

„Zamýšleli jsme se, co je v aktuálním kontextu extenzí toho, co už děláme, abychom se nepouštěli do nějakých novostí a nedělali zbytečně chyby. Znovu námi rezonovala ochrana demokratických hodnot, protože ona překotná doba nabídla některým nedobrým lidem a politikům realizovat věci, které by za běžného provozu uskutečnit nešlo – proto jsme rozšířili podporu organizacím, které můžeme obecně nazvat ‚hlídače státu‘“, vysvětloval Vohánka. Druhou novou oblastí podpory pak byly exekuce a zadluženost. „Máme v ČR téměř 800 000 lidí v exekuci, na jaře 2021 se předpokládá, že to bude přes jeden milión lidí, kteří mají nějakou exekuci,“ připomněl. V očekávání dlouhodobých dopadů ekonomické krize proto posílil svou podporu i v tomto směru.

Martin Vohánka a Marcela Murgašová, výkonná ředitelka Nadace BLÍŽKSOBĚ

Štěpánka Komárková a Luboš Veselý

Rodinná nadace Komárkových se běžně soustředí především na životní prostředí, kulturu, zejména odkaz Antonína Dvořáka, a podporu silných osobností. S příchodem pandemie se ale po pečlivých rešerších a úvahách rozhodli – i s ohledem na svůj osobní příběh – vydat novým směrem.

Nadační tým pod vedením Luboše Veselého připravil, i ve spolupráci s Via Clarita, rychlou grantovou výzvu, jejímž cílem byla především péče o seniory. „Je to oblast, která se mnou zarezonovala jakožto s ženou, pro kterou už není stářím pouhým pojmem, ale začíná se s jeho neduhy setkávat přímo, ať u svých známých, jejich rodičů nebo vlastních rodičů,“ uvedla Štěpánka Komárková. A jelikož její tatínek před nedávnem prodělal vážnou nemoc, byl v pandemii součástí nejohroženější skupiny lidí. Motivace k filantropii pro ni tím pádem měla i velmi osobní rozměr.

Rychlé granty se Karel Komárek Family Foundation podařilo přichystat v rekordním čase. Během velmi krátké doby nadace podpořila přes dvě stě čtyřicet žádostí a pomohla tak více než 150 000 seniorů. Pomoc měla významný dopad i díky tomu, že umožnila přispívat také na mzdy zdravotníků a sociálních pracovníků, kteří o seniory pečují. A soustředila se také na psychickou podporu a aktivizaci seniorů.

Cesta kupředu

Svou krátkou prezentací uzavřela oficiální část večera Dáša Goldmannová z Via Clarita. Krom rekapitulace filantropického dění u nás i v zahraničí připomněla, že každá podobná krize je pro filantropy vždy zároveň příležitostí – reflektovat, co darování v takto nejistých časech znamená, revidovat vlastní strategii s ohledem na aktuální změny a potřeby, ale také se v reakci na krizi inspirovat a poučit u ostatních.

Dáša Goldmannová nabídla také několik zcela konkrétních doporučení pro filantropy. „Zaměřte se na nejvíce ohrožené příjemce. Nadále podporujte témata, na kterých vám dlouhodobě záleží. Najděte ty nejschopnější organizace a lidi, kteří mohou mít největší vliv na systémové změny. A v neposlední řadě – spojte se s ostatními filantropy.“

Podrobněji se vhodné reakci na těžké situace věnuje průvodce Filantropie v časech krize od Rockefeller Philantropy Advisors, kterou vám nabízíme ke stažení v češtině.

Další příspěvky

DSC_7088
17. 6. 2024

Nebojte se filantropii zkusit a ke spolupráci přizvěte další dárce, zaznělo během setkání v Ostravě

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1162
3. 6. 2024

Jak darovat promyšleně a dosahovat maximálního možného dopadu

Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ
16. 5. 2024

Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost a víceletou podporu, říká v rozhovoru filantrop Martin Vohánka

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.