Filantropie v časech krize

uvodni_foto_clanek_II-2048x1324

Současná bezprecedentní krize, která dopadá na jednotlivé lidi, organizace i firmy napříč společností, zároveň přináší obrovský vzestup nezištné podpory a filantropie v nejširším slova smyslu. Rychlost, s jakou krize přišla, zároveň ukázala neuvěřitelnou kapacitu české společnosti reagovat na aktuální potřeby, mobilizovat síly, propojovat se s dalšími a vyrábět, dodávat nebo štědře financovat, co je zrovna nejvíce potřeba.

Zvládnutí krize a všech ekonomických i sociálních dopadů ve společnosti ale bude trvat další roky a naše filantropické zapojení bude potřeba i nadále. Právě v tuto chvíli je vhodné přehodnotit vlastní přístup k filantropii i cesty, které k dosahování svých filantropických cílů využíváme.

Proto vám nabízíme českou verzi průvodce Rockefeller Philanthropy Advisors FILANTROPIE V ČASECH KRIZE, jejíž první verze vyšla v roce 2008 po globálním ekonomickém otřesu.  Překlad vám můžeme nabídnout díky partnerství s Rockefeller Philanthropy Advisors. Průvodce si můžete stáhnout tady.

V DOBÁCH RŮSTU OPATRNĚ, V DOBÁCH KRIZE TRPĚLIVĚ 
Mezi hlavní doporučení příručky patří „V dobách růstu opatrně, v dobách krize trpělivě.“ V krizovém období je totiž klíčové umět se zastavit, svoje filantropické aktivity přehodnotit a ujistit se, že jsou v souladu s aktuální situací a stavem prostředí.
Při přehodnocování dárcovských aktivit je vhodné držet se těchto tří základních principů: přehodnocení, přenastavení a aktualizování filantropických závazků. Tyto kroky vám pomohou ujasnit si aktuální situaci, zvážit případné další kroky, které budou odrážet změny ve světovém dění, a nasměrovat prostředky k tématům, která s vámi nejvíce rezonují.


JAK DAROVAT V DOBĚ KRIZE
Mezi osvědčené tipy Rockefeller Philanthropy Advisors pro darování v době krize patří:

 • Dodržte své závazky
 • Podpořte nejzranitelnější skupiny obyvatel
 • Ve své podpoře se zaměřte na ty, kteří mohou mít největší vliv na systémové změny
 • Spojte se s ostatními filantropy a učte se od sebe navzájem 
 • O své strategii uvažujte koncepčně
 • Zvažte nové formy dárcovství
 • Buďte flexibilní v podobě a rychlosti při udělování mimořádných grantů či darů
 • Prozkoumejte možnosti partnerství a spolupráce mezi organizacemi i mezi dárci navzájem
 • Zamyslete se nad tím, jestli se nezměnily potřeby a priority organizací/projektů, které podporujete
 • Zvažte možnost filantropie orientované na dlouhodobou změnu
 • Zapojte se dalšími způsoby a využijte svůj sociální kapitál, komunikační kanály, sítě, know-how a investice

Další příspěvky

Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ
16. 5. 2024

Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost a víceletou podporu, říká v rozhovoru filantrop Martin Vohánka

Vytvořeno s pomocí ChatGPT
14. 5. 2024

Nadace na dobu určitou? Koncept „sunset“ nadace a jeho využitelnost v českém prostředí

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1056
14. 4. 2024

Financovat systémové změny bez důvěry a spolupráce není možné, shodli se účastníci setkání

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.