Všichni jsme součástí jedné komunity

2019_Donzie_VIA_CLARITA-e1554716423752

Na začátku dubna 2019 zavítala do Prahy na pozvání Nadačního fondu Via Clarita Donzelina Barroso, ředitelka evropské pobočky Rockefeller Philanthropy Advisors v Londýně. Filantropie je podle Donzeliny Barroso pro dárce vždy velmi osobní a motivace dárců v Česku, Evropě a USA jsou až na kulturní rozdíly podobné.

„Dárci, se kterými spolupracujeme, mají různé hodnoty i motivaci. Filantropii vnímám jako pochopení a porozumění tomu, že zatímco někteří z nás mají více zdrojů než jiní, jsme všichni součástí stejné komunity a jsme propojeni,“ říká ředitelka londýnské kanceláře Rockefeller Philanthropy Advisors.

Ve čtvrtek 4. dubna dopoledne se uskutečnilo setkání s paní Barroso pro individuální filantropy u kulatého stolu „Philanthropy Masterclass“, jehož tématem byly strategický přístup k filantropii, finanční přesah a impact investing – investování se společenským přesahem. Společenský večer „Strategic philanthropy, sustainability and global philanthropy trends“ pak navíc přinesl témata aktuálních trendů v globální filantropii, dopadu a udržitelnosti filantropických projektů.

Jaké jsou vaše motivy k darování?

Pokud chce být filantrop ve svém dárcovství strategický, měl by si podle Donzeliny Barroso nejdříve uvědomit, kde se ve své filantropické cestě nachází a jak by měl vypadat vysněný filantropický „úspěch“ – změna, které chce dosáhnout. Podle metodiky Rockefeller Philanthropy Advisors by si dárci měli položit následující otázky:
Jaké jsou vaše motivy k darování?
Čeho byste ve své filantropii chtěli dosáhnout?
Jaké jsou konkrétní kroky k naplnění vašeho filantropického cíle?
Jak budete vyhodnocovat vaše filantropické úsilí?
Kdo se k vám může přidat?

Různé přístupy k filantropii v Česku

Podle hloubkových rozhovorů s filantropy z řad nejbohatších Čechů,  které provádí STEM – Ústav empirických výzkumů pro Nadační fond Via Clarita a společnost EMUN Partners, mají donátoři v Česku ke svým filantropickým aktivitám různé přístupy. Tím prvním jsou stratégové, kteří mají své aktivity rozmyšlené a sledují dopad projektů, do kterých se zapojují. Druzí si vybírají projekty srdcem, na základě vztahů a důvěry v konkrétní lidi a organizace. A třetí skupina realizuje jednotlivé projekty spíše namátkově a nahodile. Podle mínění dotázaných filantropů by si větší pozornost filantropické veřejnosti zasloužila proměna školství, rozvoj regionů a kvalita života ve stáří.

„Myslím, že filantropie by mohla hrát větší roli v tématech demokracie, převažující občanské pasivity či v podpoře nezávislé žurnalistiky. Jinými slovy v podpoře občanské společnosti a ochrany veřejného zájmu. Dnes tato témata podporuje malá skupina velkých filantropů. Možná je čas, aby se přidala i vyšší střední třída,“ říká Jiří Bárta, předseda správní rady Via Clarita. „Rád bych, aby rostlo množství filantropů, kteří budou dobrými vzory pro ostatní. Příklady táhnou. A docela se těším na dobu, až první odvážní filantropové veřejně vyhlásí českou verzi giving pledge.“ dodává Jiří Bárta.

O VIA CLARITA

Posláním Nadačního fondu Via Clarita je poskytovat nezávislé filantropické poradenství a podporovat kultivaci filantropie. „Via Clarita za více než dva roky svého fungování pomohla na svět nejrůznějším filantropickým záměrům, jako je např. zakládání nadačních fondů, nastavování firemních dárcovských programů nebo uspořádání závěti s dobročinnými odkazy,“ prozrazuje Dagmar Goldmannová, výkonná ředitelka Via Clarita a dodává: „Věnujeme se také zefektivňování fungování již existujících organizací – prostřednictvím společné diskuse o konkrétních a realistických cílech, zvolení jasných a měřitelných indikátorů jednotlivých aktivit.“

Partnery návštěvy Donzeliny Barroso v Praze a proběhlých akcí jsou: NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY, EMUN PARTNERS, IMPACT ACADEMY

Děkujeme!

Foto: Ivan Svoboda

Další příspěvky

DSC_7088
17. 6. 2024

Nebojte se filantropii zkusit a ke spolupráci přizvěte další dárce, zaznělo během setkání v Ostravě

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1162
3. 6. 2024

Jak darovat promyšleně a dosahovat maximálního možného dopadu

Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ
16. 5. 2024

Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost a víceletou podporu, říká v rozhovoru filantrop Martin Vohánka

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.