Via Clarita položila základy profesionálnímu filantropickému poradenství a neustávající filantropické osvětě a inspiraci​

zakladatelé_Malý_Bárta
Co pro vás znamená filantropie?

Jiří Bárta: Ochota a schopnost myslet na druhé, dělit se. Ochota a připravenost darovat čas, pozornost, energii, peníze.  V nejobecnějším smyslu je filantropie projevená láska k druhým, láska k lidem. 

Libor Malý: Pro mě je filantropie v činu projevené poznání stavu neoddělitelnosti sebe sama a svého okolí – ať už to jsou vědomé bytosti, nebo nevědomé objekty v prostoru a času. Pokud totiž chci sám osobně vést šťastný a naplněný život, jen opravdu velmi obtížně ho povedu v ošklivém světě plném nešťastných bytostí. 

Vzpomenete si na vaše první společné setkání?

Libor: To už je tak dávno, že si na první setkání přesně nevzpomínám. Vzpomeneš si ty, Jirko?

Jiří: Mohlo to být někdy v roce 2010. Libor vlastnil a vedl firmu LMC, které provozovala úspěšné portály jobs.cz a prace.cz a pokud si dobře vzpomínám, úplně poprvé jsme se potkali během předávání cen Via Bona za filantropii. Tuhle cenu organizovala Nadace Via, jíž jsem tenkrát vedl.

Co předcházelo založení Via Clarita? A co byl nakonec ten důvod vzniku?

Jiří: Libor oslovil Nadaci Via, zda by mu nepomohla “dát jeho rozvětvené a košaté dárcovství” do pořádku. Vzpomínám si, že Libora tenkrát trápilo zhruba toto: “na konci roku si téměř nepamatuji komu a čemu všemu jsem během posledních dvanácti měsících pomohl, nemám čas a kapacitu na sledování dopadu a užitku svých darů, vlastně se v tom všem občas ztrácím”. Na několika schůzkách jsme probírali, zda by Nadace Via nemohla pomoci. Ale když se ukázalo, že většina dobročinných témat Libora se s tématy Nadace Via téměř vůbec nepřekrývá, bylo jasné, že takhle to nepůjde. Jenže Libor to nevzdal a za pár týdnů řekl: “Dobrá, vy to dělat nemůžete, ale mohl by někdo jiný? A pokud ne, tak je to příležitost a pojďme organizaci, která bude ‘pomáhat filantropům’, založit”.       

Libor: No, Via Clarita vznikla hlavně proto, aby se vyřešili moje potíže s dobročinností. (usmívá se) Ale jak zmínil Jirka, samozřejmě nás ihned napadlo, že takových, jako jsem já, bude asi více a že by stálo za to tuto „ne-tržní“ příležitost uchopit a rozvinout do nějakého dlouhodobě udržitelného konceptu podpory rozvoje místní filantropie… 

Jiří: Inspiraci Libora jsme vzali vážně a během několika měsíců společné práce jsme připravili vznik Via Clarita, které jsme dali do vínku – aby poskytovala inspiraci a také nezávislé filantropické poradenství filantropům a aby vždy důsledně stála na jejich straně. Via Clarita tedy nevznikla jako organizace, která bude pomáhat získávat zdroje a dary na určitá témata, ale jako organizace, která bude filantropům pomáhat hledat “smysl jejich bohatství”. A když jeho smysl najdou v tom, že se budou chtít dělit, či kus svého bohatství filantropicky investovat zpět do společnosti – pak je tu pro ně Via Clarita.

Když jsme Via Claritu zakládali, inspirovali jsme se u skvělých filantropických poradců z prostředí americké filantropie. Radili jsme se s Claire Costello, zkušenou filantropickou poradkyní z Bank of America Private Bank a také s organizací Rockefeller Philanthropy Advisors, jejíž zkušení poradci nám do začátku práce Via Clarita dali velmi cenné rady.    

Proč je existence Via Clarita pro české filantropické prostředí důležitá a v čem ho rozvíjí?

Libor: Protože si dovoluji tvrdit, že položila základy profesionálnímu filantropickému poradenství a neustávající filantropické osvětě a inspiraci, díky čemuž se raketově zmnohonásobil objem prostředků, aktivně investovaných do filantropických projektů v ČR.

Jiří: Myslím, že je to právě v tom, že stojí na straně filantropů. Na osvětových a vzdělávacích akcích Via Clarita se nefundraisuje, když Via Clarita poskytuje svým klientům filantropické poradenství, tak je tu pro ně a pro jejich filantropické sny a životní cíle. A myslím, že je důležitá i schopnost Via Clarita přinášet do českého prostředí inspiraci a zajímavé trendy ze zahraničí.     

Via Clarita je nadační fond, ale mluvíte také o poskytování poradenství, jak to jde dohromady?

Jiří: Via Clarita je nadační fond, jehož záměrem je rozvíjet filantropii, moudrost a vzájemný respekt a to s vědomím, že filantropie, jako dobrovolná soukromá iniciativa pro obecné blaho, má schopnost obohacovat a zlepšovat životy dárců i příjemců. Zároveň platí, že jsme vlastně hybridní organizace. To znamená, že z jedné poloviny klasická neziskovka, která vzdělává, inspiruje a dělá osvětu a z druhé poloviny poradenská organizace, která odvádí pro své klienty profesionální služby a klienti nám za ně platí. Tomu odpovídá i pohled do naší výsledovky, částečně jsme financovaní z darů, ale značná část našeho rozpočtu je financovaná tržbami za poskytnuté poradenství. 

Když se ohlédnete do roku vzniku Via Clarita a srovnáte ho s dneškem, co se v české filantropii změnilo? A jak bude vypadat česká filantropie za 5 nebo 10 let?

Libor: No to se vůbec nedá srovnat. Něco jako středověk a novověk filantropie. (usmívá se) Samozřejmě už před vznikem Via Clarity probíhalo spousty skvělých filantropických projektů a aktivit, ale Via Clarita jakoby zapříčinila vznik celého nového odvětví a posunula českou filantropii na úplně jinou úroveň… A co bude za 10 let, nemám odvahu soudit. Hodně to záleží na vývoji světa okolo nás a především na nás samotných, jak dané okolnosti využijeme ve prospěch všech cítících bytostí.

Jiří: Filantropie v Česku je dnes více strukturovaná, narostla. Čeští filantropové jsou sebevědomější a odvážnější, pouštějí se i do velkých celospolečenských témat, či do systémových změn nějaké důležité oblasti. Vidíme vznik nových nadací do jejichž nadačních jistin jsou vkládány miliardy korun, to tu před 5 nebo 10 lety nebylo. Moje kříšťálová koule mi říká, že tenhle trend bude pokračovat a že do 10 let uvidíme i v Česku hodně lidí, kteří se přihlásí k nějaké české obdobě Giving Pledge.


Libor Malý je úspěšný podnikatel, filantrop a budhista.Byl jedním z prvních Čechů, kteří začali podnikat na internetu. V roce 1996 založil službu Jobs.cz a personální agenturu LMC. O 16 let později, v roce 2012, ji prodal za více než miliardu korun. Následuje školu tibetského buddhismu s názvem dzogčhen. V roce 2018 získal filantropické ocenění Via Bona.

Jiří Bárta je jedním ze zakladatelů Nadace Via, jež v Česku již od roku 1997 „otevírá cesty k umění žít spolu a umění darovat“. Vystudoval systémové inženýrství na Stavební fakultě ČVUT a také řízení neziskových organizací na Carnegie Mellon University v Pittsburghu. A byl to jeho pobyt v USA, který mu názorně ukázal, jak velkou silou může být filantropie. Rozvoji filantropie se věnoval během svého dlouholetého působení v Nadaci Via a dnes mu napomáhá jako předseda správní rady Nadačního fondu Via Clarita. Jiří Bárta je konzultantem „major donor“ fundraisingových kampaní jak v Česku, tak i v zahraničí.

Další příspěvky

DSC_7088
17. 6. 2024

Nebojte se filantropii zkusit a ke spolupráci přizvěte další dárce, zaznělo během setkání v Ostravě

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1162
3. 6. 2024

Jak darovat promyšleně a dosahovat maximálního možného dopadu

Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ
16. 5. 2024

Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost a víceletou podporu, říká v rozhovoru filantrop Martin Vohánka

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.