Rok strachu i naděje

5967597824_941cb311dd_o

Podobně jako řada jiných obtížných okamžiků v historii, i rok 2020 se stal příležitostí k tomu, aby filantropové a filantropky ukázali, že dokáží reagovat pohotově a ani v těch nejtěžších chvílích nedávají ruce pryč od započaté práce. Často tomu bylo přesně naopak.

Pomáhalo se v Česku

Než se dostaneme k těm velkým, je třeba zdůraznit, že nezanedbatelnou roli sehráli loni i drobní dárci. Online nástroj Darujme.cz, který neziskové organizace a lidé využívají, aby podpořili potřebné projekty, zaznamenal oproti předchozímu roku znatelný nárůst darů – ze 128 poskočily na 200 milionů.

V roce 2020 značně narostl i počet dárcovských zpráv, DMS, resp. peněz darovaných jejich prostřednictvím, a to o téměř tři čtvrtiny. Češi odeslali 570 tisíc zpráv a neziskovým organizacím tak poslali víc než 32 milionů korun.

Podobný posun zaznamenaly i potravinové sbírky – při pravidelné podzimní sbírce se vybralo 396 tun potravin a 44 tun základních hygienických potřeb.

O tom, jak reagovali větší dárci a nadace jsme ostatně mluvili na podzim.

Pomáhalo se globálně

Rychlou a razantní reakci vyvolala pandemie samozřejmě po celém světě. Filantropická podpora tak mířila nejen do podpory jednotlivých místních komunit, ale také do vývoje vakcín nebo pomoci s distribucí zdravotnického vybavení a pomůcek.

Podle údajů z Global Philnathropy Tracker (Indiana University) se do začátku září 2020 podařilo 1051 filantropům rozdělit 14 miliard dolarů 9974 příjemcům pomoci po celém světě,.

Více než 700 vůdčích osobností světa filantropie také podepsalo závazek, podle kterého nesníží svou přislíbenou podporu příjemcům grantů a dotací, sníží požadavky na průběžný reporting a zefektivní komunikaci. Obdobně se k věci postavili také české nadace a dárci – pod prohlášení Stojíme při vás se podepsali kupříkladu Nadace OSF, Nadační fond Avast Nadace BLÍŽKSOBĚ a řada dalších.

Mezivládním organizacím se navíc podařilo filantropické prostředky ze soukromého sektoru distribuovat po celém světě. Světová zdravotnická organizace tak ve spolupráci s Nadací OSN a Švýcarskou filantropickou nadací otevřely už v březnu Solidární fond pomoci. Z darů jednotlivců, firem i neziskových organizací se tak mohlo hradit vyhledávání případů, prevence, péče o nemocné a distribuce ochranných pomůcek. Do konce srpna se podařilo od 567000 dárců získat téměř 224,5 milionu dolarů. Této částky pomohly dosáhnout i některé firmy, které dorovnávaly dary svých zaměstnanců – to platí v případě společností Facebook, Google nebo Avast.

Filantropií proti koronaviru

Mezi výrazné filantropické počiny, které reagovaly přímo na samotné onemocnění covid-19 a hledání vhodné léčby, byly mimo jiné COVID-19 Therapeutics Accelerator, který společně založili The Bill & Melinda Gates Foundation, Mastercard Impact Fund a Wellcome Trust a kam významným darem přispěl také Nadační fond Avast. Obdobnou reakci představovala také Chan Zuckerberg Initiative Covid Response, za níž stojí zakladatel a šéf Facebooku se svojí manželkou pediatričkou.

V rozhovoru s jedním se zakladatelů Střediska pro strategickou filantropii při Cambridgské univerzitě k tomu Bill Gates poznamenal: „Filantropie je také velmi dobrá v tom, jak rychle dokáže reagovat, nacházet nová inovativní řešení a zkoušet věci, které by vládám trvaly dlouho nebo by se do nich nepouštěly. Tím nám nabízí řadu výborných nástrojů, jakými můžeme na krizi způsobenou covidovým onemocněním reagovat.“

Příležitosti

Dění uplynulých měsíců dobře ilustruje skutečnost, že i tak významná krize, jakou je současná pandemie, může pro filantropy znamenat příležitost k přehodnocení a úpravě své strategie, jak už jsme koneckonců před časem psali.

Další příspěvky

DSC_7088
17. 6. 2024

Nebojte se filantropii zkusit a ke spolupráci přizvěte další dárce, zaznělo během setkání v Ostravě

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1162
3. 6. 2024

Jak darovat promyšleně a dosahovat maximálního možného dopadu

Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ
16. 5. 2024

Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost a víceletou podporu, říká v rozhovoru filantrop Martin Vohánka

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.