Filantropická pomoc hrála integraci ukrajinských uprchlíků důležitou roli

Grafika_ua

Soukromí dárci loni posílali dary jak organizacím pomáhajícím v České republice, tak i přímo na Ukrajinu. Průměrná výše celkových darů byla mezi účastníky průzkumu 12 milionů korun, nejčastěji nadace a nadační fondy věnovaly mezi 1 a 10 miliony korun. Stěžejní byla pomoc s bydlením (38 %), přímá materiální pomoc (31 %) a jazykové vzdělávání dospělých (25 %). Další oblastí, na kterou se dárci zaměřili, bylo doučování, výuka češtiny a volnočasové aktivity dětí (19 %).

Jako nedostatečnou ze strany státu hodnotí dárci především asistenci na trhu práce (50 %), péči o duševní zdraví (48 %) a mezisektorovou koordinaci (45 %). V rámci projektů neziskových organizací by rádi viděli více aktivit s cílem informovat českou populaci o integraci ukrajinských uprchlíků (44 %). Prioritou pro rok 2023 je podle oslovených soukromých filantropů zejména podpora duševního zdraví (28 %). Alespoň jednu ze vzdělávacích oblastí plánuje letos podporovat třetina všech dárců – nejčastěji to budou volnočasové aktivity pro děti.

Podle sociologa Daniela Prokopa z PAQ Research odpovídají výsledky šetření mezi filantropy a nadacemi datům, která od počátku války na Ukrajině společně s kolegy sbírá. „Dvě třetiny pracujících uprchlíků jsou zaměstnaní pod svou kvalifikací a přes 40 % vykazuje symptomy depresí a úzkostí. Potřebujeme lepší systém jazykového vzdělávání cizinců i výrazně větší investice do péče o duševní zdraví. Tyhle dvě věci se Česku vyplatí. Na produktivním využití migrace je závislý trh práce a důchodový systém. A rozvoj duševních onemocnění má obrovské ekonomické a společenské dopady,“ upozorňuje Prokop.

Projektový manažer Nadace České spořitelny Jakub Mareš, který má oblast podpory ukrajinských migrantů na starosti, k tomu dodává: „Soukromí dárci v uplynulém roce darovali významné prostředky, aby Česku pomohli zvládnout krizi způsobenou ruskou agresí. Máme skvělou zkušenost z koordinace pomoci mezi soukromými dárci i se zástupci státu. Z titulu zaměření naší Nadace jsme pomáhali hlavně se vzděláváním dětí a mladých dospělých a s jejich snazší adaptací mezi jejich vrstevníky. Díky našim partnerským organizacím, které jsme podpořili z našeho speciálního 80milionového fondu, se pomoc dostala ke zhruba 12 tisícům dětí a teenagerů.“

Via Clarita pomohla průzkum realizovat v návaznosti na setkání pro dárce – filantropy, nadační fondy a nadace se zástupci státní správy, byznysu a neziskových organizací z března loňského roku. „Podpora širší spolupráce napříč sektory, sdílení zkušeností a společný koordinovaný postup jsou podle nás velmi důležité a přispívají k větší efektivitě pomoci a vynaložených prostředků. Čeští dárci, nadace, nadační fondy i individuální filantropové se vloni obrovskou měrou zapojili do pomoci ukrajinským uprchlíkům u nás i do pomoci přímo na Ukrajině. V mnoha oblastech dárci spolupracují i v současnosti a už se netýká jen tématu integrace,“ uvedla Dagmar Goldmannová, ředitelka Nadačního fondu Via Clarita.

Téma podpory integrace a adaptace ukrajinských uprchlíků jsme ve Via Clarita sledovali průběžně celý rok a 17. dubna organizujeme další setkání na téma Příležitosti pro spolupráci byznysu, nadačního sektoru, státu a nestátních neziskových organizací.

Kompletní výsledky sondy si můžete přečíst nebo stáhnout v pdf na tomto odkaze.

Další příspěvky

Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ
16. 5. 2024

Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost a víceletou podporu, říká v rozhovoru filantrop Martin Vohánka

Vytvořeno s pomocí ChatGPT
14. 5. 2024

Nadace na dobu určitou? Koncept „sunset“ nadace a jeho využitelnost v českém prostředí

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1056
14. 4. 2024

Financovat systémové změny bez důvěry a spolupráce není možné, shodli se účastníci setkání

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.