Už více než pět let dáváme bohatství smysl

ViaClarita_BW

Naším posláním je od počátku podporovat rozvoj a kultivaci filantropického prostředí a poskytovat filantropické poradenství. Více než pět let přinášíme do Česka širší strategický pohled na individuální filantropii a dárcovství. Naše know-how stavíme na inspiraci a zkušenostech ze zahraničí a to především ze zemí, kde má filantropie hlubší a bohatější tradici. Zároveň vytváříme vlastní metody, jež vycházejí z našich zkušeností a odpovídají potřebám českých filantropů. I díky tomu můžeme našim klientům efektivně pomáhat s hledáním jejich cesty k dobročinnosti.

Sny, vize a cíle jsou vždy individuální a takové je i naše poradenství. V roli průvodců jsme často u prvních filantropických kroků, formulací myšlenek a plánů. Filantropy však provázíme na celé jejich cestě. Pomáháme jim s výběrem konkrétních organizací vhodných k podpoře, se zakládáním nadací, nadačních fondů nebo hledáním možností, jak řešit konkrétní společenské problémy. To se nám daří i díky spolupráci s experty napříč obory a zaměřením. Mezi našimi spolupracovníky jsou odborníci z oblasti nadačního práva, daní nebo financí. Služby, které poskytujeme, jsou v Českém prostředí jedinečné. Díky tomu se nám daří dosahovat našeho hlavního cíle, kterým je promyšlená filantropie přinášející maximální možný dopad a pozitivní změny.

Pět let mimo jiné znamená téměř 100 individuálních filantropů, rodin, firem, bank nebo neziskových organizací, kterým jsme pomohli najít vlastní směřování a priority ve filantropii, definovat strategii i nastavit konkrétní podobu nejrůznějších filantropických projektů napříč Českou republikou.

Pět let je pro nás také rámováno více než 20 nadacemi či nadačními fondy, které jsme pomohli založit, podpořili je při hledání jejich vizí, strategií nebo nastavování vnitřních struktur. Jsou mezi nimi například Nadační fond MIXIT, Nadační fond Arnošta Lustiga, Nadační fond Pramen Luhačovice nebo Nadace Experientia a Nadace rodiny Vlčkových.

Během pěti let jsme zorganizovali na tři desítky vzdělávacích a networkingových akcí pro filantropy. Otevírali jsme důležitá a aktuální filantropická témata a organizovali pravidelná setkávání a diskuze o filantropii. Věnovali jsme se například filantropii v kontextu správy rodinného majetku, rodinné filantropii nebo tématu ochrany vody a půdy během sucha. Naše pozvání přijala také Claire Costello, ředitelka filantropických aktivit z Bank of America Claire, či ředitelka globálních filantropických projektů z Rockefeller Philanthropy Advisors, Donzelina Barroso. Vydali jsme také několik odborných publikací a po úspěšném loňském vydání Umění darovat speciál ve spolupráci s Nadací Via připravujeme jeho pokračování.

Filantropky a filantropové jdou často neprošlapanými cestami, umí dávat naději, že je ve společnosti vůle a ochota si vzájemně pomáhat, systematicky a proaktivně řešit problémy, inspirovat a spojovat lidi okolo témat, na kterých jim záleží. A taková filantropie bude vždy v centru naší pozornosti. Takové filantropii budeme pomáhat díky všem těm, kteří chtějí dávat svému bohatství smysl.

Na závěr jsme poprosili jednoho ze zakladatelů Nadačního fondu Via Clarita, Jiřího Bártu, o vzpomínku na to, co stálo za naším vznikem:

Příběh Via Clarity začal nenápadně. Na podzim 2015 jsme se sešli s Liborem Malým, který se zrovna vrátil ze setkání filantropů v New Yorku a Libor si mimo jiné trošku postěžoval, že by potřeboval vnést jasno, a také trochu pořádku, do svého dárcovství. A jestli by s tím Nadace Via nemohla pomoci.

Nadaci Via jsem tenkrát vedl, a tak jsme s Liborem tenhle nápad probrali ze všech stran. Výsledkem bylo, že Nadace Via podobné služby poskytovat ani nemá, ani nemůže. Ale také uvědomění, že filantropové – jako Libor – nemají v Česku nikoho, na koho by se mohli obrátit o profesionální filantropickou radu a pomoc. V tu chvíli nám došlo, že to, co Libor hledal, byla organizace poskytující nezávislé a profesionální filantropické poradenství. Věděli jsme, že v zahraničí podobné organizace působí a tak jsme si řekli – když v Česku ještě není, je nejvyšší čas ji založit.

Takhle jednoduchý byl příběh vzniku Nadačního fondu Via Clarita.

Prvních pět let našeho života obnášelo spoustu učení, nespočet obohacujících setkání a mnoho krásných příležitostí, kdy jsme mohli přispět k tomu, aby světlo světa spatřil nový filantropický počin. A to nás těší a naplňuje. Svět by ale nebyl v pořádku, pokud bychom v uplynulých pěti letech nezažili také pár ustaraných nocí a situací, kdy jsme naráželi na vlastní limity.

Do dalších let přeji Via Claritě, aby se filantropii v Česku i nadále dařilo. A aby Via Clarita byla dobrou a spolehlivou oporou pro ty, pro něž je tu především – pro štědré lidi, kteří hledají, jak nejlépe vykročit, či dál kráčet, po své filantropické cestě. Ať už chtějí změnit svět, své bezprostřední okolí, místo, na kterém jim záleží, či pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje.

A celému týmu Via Clarita přeji, aby to byly další roky naplněné smyslem.

Jiří Bárta je zakladatel a předseda správní rady Nadačního fondu Via Clarita.

Další příspěvky

DSC_7088
17. 6. 2024

Nebojte se filantropii zkusit a ke spolupráci přizvěte další dárce, zaznělo během setkání v Ostravě

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1162
3. 6. 2024

Jak darovat promyšleně a dosahovat maximálního možného dopadu

Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ
16. 5. 2024

Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost a víceletou podporu, říká v rozhovoru filantrop Martin Vohánka

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.