Jak lépe zadržovat vodu v krajině

IMG_2885-2048x1536

Se suchem se v uplynulých letech potýká prakticky celé Česko. Jde navíc o problém, na kterém se podílí jak globální změna klimatu, tak nevhodné nakládání se zemědělskou půdou. Charismatický Jiří Malík o tom ví své a dokáže k tématu nejen zapáleně a zasvěceně mluvit, ale především hledat způsoby, jak si s problémem poradit.

V rámci spolku Živá voda se mu na Broumovsku podařilo – za podpory místních filantropů i tuzemských a zahraničních fondů a nadací – vytvořit modelový projekt pojmenovaný Živá krajina, ze kterého by mohli čerpat konkrétní inspiraci lidé v řadě dalších míst. Ať už to budou zástupci obcí a měst nebo filantropové.

Obnova

V řadě ohledů jde o návrat ke stavu, který předcházel vysušování polí, narovnávání toků a snaze o co nejrychlejší odvod vody z krajiny. Může to znamenat obnovu podmáčenek, prodlužování toků včetně údolnic v orné půdě, naplňování niv nebo zhotovení nových tůní a rybníků. Existující meliorace se přerušují a využívají k obnově nebo tvorbě nových mokřadů, tůní a rybníků.

V pilotním modelu Zdoňov se spolku Živá krajina daří na ploše 20 km2 i za pomoci veřejnosti kopat nové tůně nebo vysazovat stromy a keře, které také přispívají k vyššímu zadržování vody v krajině – součástí celé oblasti by se měl stát i tzv. jedlý les.

Nezbytná podpora

Aby spolek Živá krajina mohl úspěšně realizované změny z Broumovska přenést i do dalších míst Česka, případně i dál, neobejde se bez podpory a pomoci. Tu mu v současné době poskytuje mimo jiné Agentura pro rozvoj Broumovska (prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra Broumov a tamní Maiwaldovy akademie), Active Citzens Fund, Nadace OSF, Výbor dobré vůle nebo Skautský institut.

Další příspěvky

Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ
16. 5. 2024

Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost a víceletou podporu, říká v rozhovoru filantrop Martin Vohánka

Vytvořeno s pomocí ChatGPT
14. 5. 2024

Nadace na dobu určitou? Koncept „sunset“ nadace a jeho využitelnost v českém prostředí

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1056
14. 4. 2024

Financovat systémové změny bez důvěry a spolupráce není možné, shodli se účastníci setkání

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.