Impaktové investování je cesta k dosažení pozitivních změn

L1580607

Večerem provázeli zakladatelé fondu Silke Horáková a Petr Vítek a kromě shrnutí dosavadního fungování Tilia se v Impact Hubu prezentovaly zainvestované projekty The Village a Munch. Hostem byl také Antonio Miguel z Mustard Seed Maze, impaktového investičního fondu podporujícího projekty napříč Evropou.

Snaha o dosažení pozitivního dopadu

Impaktové investování se liší od tradičního investování. Primárním cílem není dosáhnout finančního výnosu, ale především pozitivního a měřitelného dopadu v sociální či environmentální oblasti při generování určitých finančních výnosů. Impaktové nebo také „dopadové“ investování pomáhá řešit lokální i globální společenské problémy. Nejčastěji se jedná o investice do oblastí, které jsou definovány 17 Cíli udržitelného rozvoje podle OSN (SDGs). Mezi ně patří klimatická opatření, zdravotní péče, vzdělávání, dostupné bydlení, ochrana přírody, využívání obnovitelných zdrojů energie, udržitelné zemědělství a další.

Impaktové investování jako pojem vzniklo v kolem roku 2007 díky propojení filantropů, investorů a podnikatelů, za kterým stála organizace Rockefeller Philanthropy Advisors. Spojení bylo také základem pro vznik celosvětové sítě The Global Impact Investing Network (GIIN). Podle jejich dat z roku 2021 je velikost impaktového investičního trhu momentálně více než 1,2 bilionu dolarů (měřeno podle AUM – Asset Under Management; data pochází od více než 3 tisíc organizací).

Poměr impaktových investic je v našem regionu minimální

Tilia Impact Ventures je prvním investičním fondem v České republice zaměřeným na podporu společensky prospěšných podniků, které přinášejí významný a měřitelný sociální či environmentální dopad. Od počátku fungování v roce 2018 zainvestovala Tilia 8 projektů, kdy se investice pohybovaly mezi 100 až 200 tisíci euro. Celková velikost fondu byla 2,5 milionu euro a investovaly do něj dvě nadace a více než dvacítka soukromých investorů. „Věnujeme se regionu střední a východní Evropy, protože podle dat z poslední doby je zde poměr impaktových investic minimální,“ uvedla během prezentace Silke Horáková, jedna ze zakladatelek Tilia Impact Ventures.

Využívání dat a evidence-based přístupu je příznačné pro celou oblast impaktového investování. Pro posuzování a vyhodnocování investic je zásadní také v Tilia Impact Ventures: „Projektům, které jsme podpořili, se podařilo zatím například ušetřit 1,2 milionu tun odpadového materiálu nebo zachránit 138 tun jídla a pomoct 150 tisícům lidí v Evropě,“ doplnila Silke Horáková.

Zahraniční inspirace

Na setkání své aktivity a projekty představili také zahraniční hosté. Prvním z nich byl Antonio Miguel, jeden ze zakladatelů portugalského impaktového fondu Mustard Seed Maze. Ten vznikl v roce 2019 a jeho velikost je 45 milionů euro s dosahem napříč Evropou. Miguel potvrdil slova Silke Horákové v tom, že zásadní je měření dopadu: „V Mustard Seed Maze u každého projektu nastavujeme metriky, podle kterých měříme, jaký mají investice sociální nebo environmentální dopad.“ Zmínil také, že v současné krizové době jsou projekty a organizace řešící např. obnovitelné zdroje energie nebo pomoc sociálně ohroženým skupinám, mnohem stabilnější. V posledních letech je také vidět, že má stále více „jednorožců“ silný sociální a environmentální dopad.

Dalšími hosty byli zástupci projektů, které byly podpořeny Tilia Impact Ventures fondem. Jako první představila polský projekt The Village jeho spoluzakladatelka Alexandra Kozera. The Village řeší nedostatek míst ve vzdělávacích zařízeních pro děti předškolního věku. Prostřednictvím aplikace si rodiče mohou najít nejbližší „vesnici“ (obdoba dětských skupin fungujících na principech Montessori pedagogiky) nebo si založit svou a rozvíjet tak vlastní sociální podnikání.

Druhým čerstvě podpořeným projektem byl Munch, který přestavil jeho zakladatel Bence Zwecker z Maďarska. Munch bojuje proti plýtvání jídlem a potravinami. Prodejcům a gastropodnikům dává možnost nabídnout nespotřebované jídlo dalším potenciálním zákazníkům s výraznou slevou. Munch funguje také v České republice, a to díky nedávnému spojení s projektem Nesnězeno.

Výhledy do budoucna a další zdroje

Na závěr setkání představil Pavel Petřek další plány Tilia Impact Ventures. Oznámil mimo jiné, že momentálně pracují na spuštění fondu Tilia II. Fond by měl mít velikost 25–35 milionů euro, fungovat by měl od roku 2023 a kromě České republiky se zaměří na širší oblast střední a východní Evropy.

Pokud byste se o tématu impaktového investování chtěli dozvědět více, doporučujeme následující zdroje:

Impact Investing: The Introduction

Stručný úvod do impaktového investování od Rockefeller Philanthropy Advisor, který obsahuje rozcestník na další užitečné zdroje.

Global Impact Investing Network

Rozsáhlý zdroj informací o impaktovém investování. Součástí jsou také případové studie, výzkumy a možnost zapojení se do celosvětové sítě.

Tilia Impact Ventures

Webové stránky prvního českého impaktového investičního fondu.

Rozhovor se Silke Horákovou

Věnujete se jak filantropii, tak impaktovému investování; v čem se tyto oblasti liší a v čem jsou si nejvíce podobné?

Podobné jsou si cílem, kterým je vytvořit co největší pozitivní společenský dopad (impakt). Liší se přístupem a hlavně formou financování. Řešení přes byznys model a tím pádem i možnost získání investice se rozhodně nehodí pro všechny společenské výzvy. Tam, kde je to ale možné, mají řešení na základě efektivního byznys modelu velký potenciál růstu i škálování. V tom vidím velkou výhodu. Fundraising, na kterém jsou založeny filantropické projekty, často není udržitelný, resp. je tam finanční udržitelnost s otazníkem.

Jsou investice v případě Tilia Impact Ventures „jen“ finanční investicí, nebo s podpořenými projekty spolupracujete i jinak? Pokud ano, tak jakým způsobem?

Investiční strategie Tilia Impact Ventures je založena na docílení co největšího impaktu ve všech našich investicích a zároveň na jejich finanční návratnosti. To znamená, že žádná z našich investic není jen finanční. Proto se vždy nejdříve zaměříme na impaktový potenciál a poté na všechny charakteristiky úspěšného startupu. V rámci přípravy investice prozkoumáme tento impaktový potenciál vedle jiných, byznysových, kritérií. Spolu se zakladatelem pak vypracujeme strategii na dosažení impaktových cílů pro celé investiční období a určíme konkrétní klíčová kritéria, pomocí kterých lze pokrok v dané oblasti měřit. Ideální je situace, kdy jsou byznys model a model tvoření impaktu přímo propojené, to znamená, že rostoucí byznys zároveň škáluje impakt. A samozřejmě pomáháme všem našim investicím růst a uskutečnit svoji byznysovou a impaktovou strategii. Máme velkou síť kontaktů na další impaktové i jiné VC fondy v Česku i v Evropě a širokou expertizu v našem týmu a mezi našimi investory.

Pokud by vás oslovil investor, který zatím s impaktovým investováním nemá zkušenosti, ale požádal by vás o radu do začátku, co byste mu poradila?

Definujte si svoji investiční a impaktovou strategii: kolik peněz a času tomu chcete věnovat, jaká impaktová témata (například sociální a/nebo environmentální) jsou vám blízká, do jakého regionu chcete investovat a do jaké fáze rozvoje podniku. Pak bych se podívala na naše vlastní zkušenosti. Klíčovým faktorem úspěchu pro nás je spojení naší expertízy z investičního a sociálního světa (později jsme přidali i technologickou); investujeme do startupů v rané fázi a to je v principu spojené s vysokým rizikem a vyžaduje nějakou předchozí zkušenost s podobnými investicemi. Expertízu s měřením a řízením impaktu jsme budovali postupně. Dnes už je ale k dispozici velký počet publikací a jiných zdrojů ohledně nastavení impaktové strategie a měření/řízení impaktu. Používáme metodologii The Impact Management Project a doporučuji se podívat například na webové stránky EVPA, Evropské asociace impaktových investorů, nebo globální sítě investorů GIIN. Pro začínající impakt fondy je velmi přínosné se připojit na jejich platformu Impact Fund Initiative; přebírání „best practice“ od západních impaktových fondů nám velmi pomohlo. Jinak existuje spousta webinářů a kurzů o této problematice, rádi v tom poradíme. A nakonec, můžete se samozřejmě připojit k nám, do našeho druhého fondu.

Která vaše filantropická nebo investorská aktivita vás nejvíce potěšila a udělala vám radost?

Mne vždy potěší každá naše nová investice v Tilii a impakt, který tvoří. A vůbec nejvíce mne těší důvěra, kterou nám dávají naši investoři. A ohledně filantropických aktivit mne vždy nejvíce potěší naší romští stipendisté, které podporujeme přes naši Nadaci Albatros a kteří za velkého úsilí studují na různých univerzitách.

Silke Horáková

Silke je soukromá investorka a spolumajitelka nakladatelství Albatros Media. V minulosti zastávala pozice v soukromých investičních fondech a vedla asociaci Czech Private Equity and Venture Capital Association. Založila nadaci Albatros a spoluzaložila Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Silke má 10 let zkušeností v oblasti sociálního podnikání.

Další příspěvky

Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ
16. 5. 2024

Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost a víceletou podporu, říká v rozhovoru filantrop Martin Vohánka

Vytvořeno s pomocí ChatGPT
14. 5. 2024

Nadace na dobu určitou? Koncept „sunset“ nadace a jeho využitelnost v českém prostředí

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1056
14. 4. 2024

Financovat systémové změny bez důvěry a spolupráce není možné, shodli se účastníci setkání

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.