Devět inspirací pro filantropy – jak podpořit duševního zdraví

UD_web_2

PODPOŘTE PREVENCI A MOŽNOSTI VČASNÉ INTERVENCE

Podpořte například osvětové programy v oblasti duševního zdraví, které snižují stigmatizaci a zlepšují porozumění příznakům duševních poruch. Jako efektivní se také ukazují cílené vzdělávací programy a intervenční nástroje pro rodiny, přátele, vrstevníky a kolegy na podporu duševní a emoční pohody v rámci komunit. V rámci kampaní se nejvíce osvědčilo soustředit se na mladé lidi, pracovníky ve školství, poskytovatele zdravotní péče, zaměstnavatele nebo média.

ZAMĚŘTE SE NA DĚTI, MLADÉ LIDI A JEJICH RODINY

Děti a dospívající jsou obzvlášť zranitelnou skupinu pro rozvoj duševních potíží. Včasná identifikace duševních problémů u dětí a mládeže vede ke snížení rizika rozvoje duševních obtíží do závažnější formy a potřeby psychiatrické péče v dospělosti. Ale pozor, potíže mohou mít i ti, u nichž byste to nepředpokládali. Nevěnujme pozornost a podporu jen tomu, co je na první pohled zjevné. I to skryté a skrývané je třeba odhalovat a řešit. Nelze například bagatelizovat a opomíjet potíže dětí, které mají solidní socioekonomické zázemí či dobré výsledky ve škole. Přímé služby mohou zahrnovat například podporu v rodinách, mentoring rodičů, podporu škol nebo zahrnutí vzdělávání v oblasti duševního zdraví do školní výuky. Budování kapacit systému může být zaměřeno na posilování kapacit dětské péče.

POMOZTE ZVÝŠIT KAPACITU SYSTÉMU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ A INTEGRACI PÉČE

Podpořte iniciativy, které zvýší počet kvalitních odborníků v oblasti péče o duševní zdraví, a těch, kteří můžou poskytovat přímou péči a screening. Výhodné může být také posilovat spolupráci zdravotnických zařízení nebo podporu rodin, které projevům nemoci u svých nejbližších často vůbec nerozumí. Rodiny, školy, pracoviště a komunity jsou pro poskytování podpory v oblasti duševního zdraví stejně důležité jako nemocnice a kliniky.

POMÁHEJTE NEJVÍCE ZRANITELNÝM SKUPINÁM LIDÍ

Podpořte dostupnost péče pro nejvíce zranitelné skupiny osob, kterým jejich situace brání v přístupu k potřebné podpoře. Výskyt duševních nemocí u lidí, kteří jsou vystaveni nepříznivým životním podmínkám, je výrazně vyšší než v běžné populaci. Může se jednat například o mládež v pěstounské péči, osoby ve vězení, lidi bez domova nebo komunitu LGBTQ+.

VLIV MÉDIÍ

Média jsou důležitými aktéry, kteří často vytváří i šíří stereotypy o duševních nemocech, a přispívají tak ke stigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Můžete podpořit programy pro média, které zlepší standardy a přístup médií k tomu, jak o duševních nemocech informovat.

LÍDŘI JSOU KLÍČOVÍ

I ty nejlépe vymyšlené programy a řešení nemusí dobře fungovat bez dobrého lídra. Podporujte vedoucí lídry organizací, kteří mají dobrou pověst a respekt ve svém oboru a prokazatelné výsledky (i když je potřeba mít na paměti, že u nových projektů nejsou výsledky viditelné hned). Zaměřte se na ty lídry, kterým jde o systémovou změnu. Důvěra ve vedení organizace, kterou se rozhodnete podpořit, je stejně důležitá jako dopady a teorie změny, které stojí za jejich programy.

FINANCUJTE RIZIKOVĚJŠÍ INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY A PROJEKTY

Dosahování zásadního pokroku může vyžadovat riskantnější přístupy, které právě filantropie umožňuje. Může se jednat o podporu testování nových přístupů a technologií v oblasti péče o duševní zdraví, využití poznatků z jiných oblastí nebo třeba právě podporu osvětových témat.

PODPOŘTE SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ

Vytvořte prostor pro network ke sdílení zkušeností mezi organizacemi i dárci. Pomůžete tak zlepšit jejich spolupráci, know-how a také zvýšit dopady těchto „filantropických“ investic. Kromě toho budou všichni aktéři lépe rozumět tomu, jak se duševní zdraví zlepšuje.

NA CO SE PTÁT ORGANIZACÍ

Než se rozhodnete organizaci podpořit, seznamte se s tím, jaká je její teorie změny a jak plánuje dosáhnout svých cílů. Nebojte se s lídry organizací mluvit a položit jim důležité otázky. Je program dobře podložen daty, nebo se jedná o zcela nový přístup? Jak plánuje vyhodnocovat výsledky programu? Co se stane, když věci nepůjdou podle plánu? Jak konkrétně finance organizaci pomůžou při realizaci jejích plánů? Odpovědí na tyto a další otázky vám usnadní rozhodování, jestli organizaci podpoříte a jak bude probíhat vaše spolupráce.

Čtyři otázky pro Lenku Eckertovou, ředitelku Nadace RSJ:

Jak vnímáte systémovou změnu v oblasti duševního zdraví?

Jako nezbytnost, která by měla prostoupit celou společností. Týká se každého z nás. Na systémové úrovni jde o celý balík změn, rozhodně nikoli jen například o Reformu psychiatrické péče. Mluvíme také třeba o vhodném nastavení prevence ve školách. Na úrovni státu se toto téma týká nejen ministerstva zdravotnictví, ale také ministerstva školství či ministerstva práce a sociálních věcí. O to složitější je dohodnout se na tom, jak mají zmíněné změny vypadat a jak budou zaváděny do praxe.

Proč jste se rozhodli podporovat systémovou změnu v duševním zdraví?

Jak jsem zmínila výše, téma duševního zdraví se týká všech. Psychické problémy jsou provázané s fyzickými a mají vliv nejen na krátkodobou výkonnost, ale i na dlouhodobou kvalitu života. Zanedbávání péče či podceňování prevence nás stojí velmi mnoho. V Nadaci RSJ už pátým rokem podporujeme vybrané organizace a jejich projekty, které cílí na děti a mladé lidi, plus dnes i na učitele. Už před lety jsme zde pozorovali negativní trendy, které se v důsledku covidové pandemie a války na Ukrajině dále zhoršují, poměrně dramaticky. Během posledních dvou let jsme tedy silněji než systémové změny v duševním zdraví podporovali služby krizové intervence. Nyní se zaměřujeme i na psychologickou podporu uprchlíků z Ukrajiny. Probíhající krize vlastně pomáhají nasvítit hloubku existujících problémů.

Jak vnímáte postoj ostatních donorů, jak se k tomu staví?

Pomalu se začínají k tématu přidávat. Možná ti, kteří již nahlédli, co vše je duševním (ne)zdravím ovlivňováno.

Co by měl donor, který uvažuje o podpoře duševního zdraví, zvážit?

Je to asi podobné jako u jiných komplexních témat. Zda může poskytovat podporu systematicky a dlouhodobě. Pokud ano, nechť tak učiní. Zda chce investovat do lidí – do solidně fungujících týmů, které jsou hybateli systémových změn, spíše než do podpory konkrétních, jasně naplánovaných, časově ohraničených projektů. Zda je ochoten/ ochotna akceptovat, že v dnešní proměnlivé době se nemusí vždy naplnit naše původní očekávání. Zda je připraven/připravena přijmout i nečekané pohledy na věc a názory ostatních, pokud jsou opřeny o zjištění odborníků, kteří se dlouhodobě v tématu pohybují, mají zahraniční zkušenosti, přístup k relevantním podkladům a tak dále.

Tento text byl napsán exkluzivně pro Umění darovat Speciál. Jeho druhé vydání jsme opět připravili ve spolupráci s Nadací Via. Vydání speciálu podpořili Nadace 3WFoundation, Nadace RSJ, Miton, Nadace Moudrá cesta a Nadační fond Kladné nuly. Mockrát děkujeme.

Umění darovat Speciál najdete v elektronické podobě od 12. října v sekci Knihovna.

Další příspěvky

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1056
14. 4. 2024

Financovat systémové změny bez důvěry a spolupráce není možné, shodli se účastníci setkání

Systémové změny_úvodní_v2
8. 4. 2024

Pět klíčových zásad pro financování systémových změn

Institucionální analýza_náhled
4. 4. 2024

Analýza: Jak je na tom darování v Česku ve srovnání se světem? Nezaostáváme, ale stát by pro rozvoj filantropie mohl udělat více

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.