Čtyři rady filantropům pro současnou pandemickou krizi

123108985_2166799996797815_3325037008735004511_o

Únavu pociťují také neziskové organizace, které zažívají silný ekonomický dopad pandemie na své fungování nebo přemíru práce – to se týká zejména sociálních nebo pečovatelských služeb. Zásadní výpadek zakoušejí také mnohé sociální podniky, kavárny, prádelny či nejrůznější dílny zaměstnávající lidi s nějakým typem postižení. Znovu vidíme i oslabení pozic kultury, zejména malých divadel a kulturních prostorů v regionech, ale také dalších oblastí společenského života. Mnoho organizací balancuje na hraně existence, a přesto zatím není vidět tolik fundraisingových výzev jako na jaře.

Kde jsme dnes

Oproti první fázi krize je nyní potřeba filantropické podpory ještě mnohem větší. Stále více se ukazuje důležitost osobní zodpovědnosti, proaktivity a angažmá v tématech, na kterých nám v našem okolí i ve společnosti záleží. Více než kdy dříve je také důležité společně hledat nové cesty a možnosti, jak zásadní společenské výzvy efektivně řešit.
Klíčová témata, která si zaslouží pozornost a pomoc, jsou v současnosti zejména podpora zdravotníků, izolovanost seniorů, psychologická pomoc, dobrovolnictví a kultura.

Finanční injekce

Neziskovky, sociální podniky i kulturní projekty se vzhledem k situaci ve společnosti nyní zdráhají říkat si o peníze. Řada z nich řeší výpadky v příjmech třeba ze svých sociálních podniků nebo z benefičních akcí, které se nemohly uskutečnit. Rychlá finanční pomoc organizaci, kterou dlouhodobě podporujete, může usnadnit překlenutí těžkého období. Zvážit můžete také nejrůznější formy matchingu darů, které se organizacím podaří získat na online platformách, a tím motivovat k darování další lidi.

Nepřerušený provoz

Pro přežití těchto organizací může být zásadní přímá podpora jejich provozu. Může mít formu finančního daru, ale také osobní peer-to-peer výzvy, kdy své blízké podnítíte ke společné pomoci Ale podporu můžete poskytnout také zaplacením fundraisingových konzultací.

Předávání zkušeností

Stejně tak může pomoci podpora klíčových lídrů v organizaci nebo konzultace, která podpoří inovace, flexibilní rozhodování a správné nastavení komunikace a marketingu v novém kontextu.

Příprava na budoucnost

Podpořit fungování neziskových organizací můžete i vlastním zapojením se do jejich projektů, ať už dobrovolnicky nebo nabídkou technické podpory a konzultací zaměřených na fungování v online světě. To se týká i digitalizace práce v konkrétní organizaci, na které vám záleží. Pro budoucí přežití bude takový posun klíčový a stane se součástí resilience – tedy odolnosti – ve smyslu posilování vnitřních kapacit organizací a spolupráce v rámci sítí či komunit.

Kde budeme zítra

Je ale důležité dívat se i za horizont příštích několika měsíců, tedy na dlouhodobější dopady krize. Mnoho lidí nyní přichází nebo přijde o práci, důsledkem toho bude nárůst chudoby a další rozevírání pomyslných nůžek ve společnosti. Počet lidí čelících exekucím nebo propadajících se do bezdomovectví bude pravděpodobně narůstat. Do popředí vstupuje velmi výrazně problematika duševní zdraví.

Mnoho dlouhodobě důležitých témat nyní zůstává mimo pozornost médií, ať už je to klimatická krize nebo nejrůznější konflikty v zahraničí. Podpora projektů, které tyto vážné problémy řeší, je stejně důležitá jako dříve.

Každá krize je zároveň příležitostí a může mít i své světlé stránky. Letošní pandemie ukazuje, že každý z nás nejen může v podobně těžkých časech nabídnout pomoc a podporu druhým, ale především že to řada lidí ochotně dělá.

Další příspěvky

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1056
14. 4. 2024

Financovat systémové změny bez důvěry a spolupráce není možné, shodli se účastníci setkání

Systémové změny_úvodní_v2
8. 4. 2024

Pět klíčových zásad pro financování systémových změn

Institucionální analýza_náhled
4. 4. 2024

Analýza: Jak je na tom darování v Česku ve srovnání se světem? Nezaostáváme, ale stát by pro rozvoj filantropie mohl udělat více

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.