Jak lépe zadržovat vodu v krajině

Mezi mnoha dobře nastartovanými počiny na Broumovsku je i činnost spolku Živá voda. Jeho cílem je lepší nakládání s vodou tam, kde byla dřívějšími zásahy zemědělců nebo státu odváděná jinam. Jiří Malík a jeho tým s pomocí dobrovolníků přinášejí řešení, které lze replikovat i na jiných místech. Na vlastní oči se o tom mohli přesvědčit i účastníci exkurze, kterou Via Clarita letos v červnu zorganizovala.

 

Se suchem se v uplynulých letech potýká prakticky celé Česko. Jde navíc o problém, na kterém se podílí jak globální změna klimatu, tak nevhodné nakládání se zemědělskou půdou. Charismatický Jiří Malík o tom ví své a dokáže k tématu nejen zapáleně a zasvěceně mluvit, ale především hledat způsoby, jak si s problémem poradit.

 

V rámci spolku Živá voda se mu na Broumovsku podařilo – za podpory místních filantropů i tuzemských a zahraničních fondů a nadací – vytvořit modelový projekt pojmenovaný Živá krajina, ze kterého by mohli čerpat konkrétní inspiraci lidé v řadě dalších míst. Ať už to budou zástupci obcí a měst nebo filantropové.

Model Zdoňov

Nově vzniklá tůň

Obnova

V řadě ohledů jde o návrat ke stavu, který předcházel vysušování polí, narovnávání toků a snaze o co nejrychlejší odvod vody z krajiny. Může to znamenat obnovu podmáčenek, prodlužování toků včetně údolnic v orné půdě, naplňování niv nebo zhotovení nových tůní a rybníků. Existující meliorace se přerušují a využívají k obnově nebo tvorbě nových mokřadů, tůní a rybníků.

 

V pilotním modelu Zdoňov se spolku Živá krajina daří na ploše 20 km2 i za pomoci veřejnosti kopat nové tůně nebo vysazovat stromy a keře, které také přispívají k vyššímu zadržování vody v krajině – součástí celé oblasti by se měl stát i tzv. jedlý les.

Nezbytná podpora

Aby spolek Živá krajina mohl úspěšně realizované změny z Broumovska přenést i do dalších míst Česka, případně i dál, neobejde se bez podpory a pomoci. Tu mu v současné době poskytuje mimo jiné Agentura pro rozvoj Broumovska (prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra Broumov a tamní Maiwaldovy akademie), Active Citzens Fund, Nadace OSF, Výbor dobré vůle nebo Skautský institut.