Filantropické poradenství

Posláním Nadačního fondu Via Clarita je podporovat rozvoj a kultivaci filantropie a poskytovat nezávislé filantropické poradenství. Naplňujeme ho zejména pořádáním vzdělávacích akcí a networkingových setkání pro filantropy a individuálními konzultacemi.

 

Zamýšlíte se nad tím, jaký dát smysl Vašemu bohatství?

 

Motivace, které dárce k filantropii vedou, se v průběhu života a na základě nejrůznějších zkušeností proměňují. Nejúspěšnější a nejvíce udržitelné filantropické projekty bývají ty, které se zaměřují na témata nejbližší přesvědčení a hodnotám dárce.

 

Co je podstatou filantropického poradenství?

 

Pomůžeme vám při hledání vaší filantropické cesty, definování vaší strategie a nastavení jednotlivých projektů, které chcete uskutečnit. Vašim snům a vizím tak společně dáme konkrétní podobu.

Podpoříme vás při zvažování dopadu a efektivity vašich záměrů. Budeme hledat možnosti, jak do filantropických aktivit zapojit vaši rodinu. Zprostředkujeme expertní poradenství v právní, daňové i finanční rovině filantropie a vyřešíme administrativu spojenou s konkrétními aktivitami. Pokud se zamýšlíte nad převodem vašeho majetku na další generaci, rádi vám pomůže kupříkladu při zpracování závěti.

O nás

Přáním Nadačního fondu Via Clarita je přinášet do Česka širší a strategický pohled na individuální filantropii a dárcovství. Náš přístup vychází z dlouholetých zkušeností z anglosaských zemí.

Via Clarita vznikla v srpnu roku 2016 a ve své činnosti navazuje na více než 20leté zkušenosti Nadace Via z oblasti filantropie.

 

Výroční zprávy shrnující naší činnost najdete v sekci publikace.

POSLÁNÍ

Prosazujeme myšlenky filantropie a ctnosti, usilujíce o vytváření nejlepších možných podmínek pro realizaci vědomého, užitečného a naplněného, tudíž šťastného života pro největší počet lidí.

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI

Nabízíme Vám inspiraci, prostor pro sdílení s ostatními filantropy a nezávislou a profesionální podporu během přípravy a realizace Vašich filantropických záměrů. Spolupracujeme se špičkovými odborníky z oblasti práva, financí a daní. Naše práce je založena na individuálním přístupu, vzájemné důvěře a diskrétnosti.

 

PRO JEDNOTLIVCE A RODINY

 

Nabízíme Vám účast na setkáních na různá témata související s filantropií
Nastavíme Vaši individuální nebo rodinnou dárcovskou strategii
Zmapujeme Vámi zvolené téma
Společně se zamyslíme nad dopadem a efektivitou Vašich filantropických záměrů
Pomůžeme Vám definovat a naplánovat konkrétní aktivity projektů
Vybereme vhodné filantropické instrumenty Vám na míru
Zprostředkujeme konzultace s relevantními odborníky
Zohledníme právní, daňové a finanční aspekty
Zajistíme administrativu darů, realizaci grantových řízení, projektové i finanční řízení
Pomůžeme Vám se založením nové organizace nebo dárcovského fondu pro naplnění Vašeho záměru
Poradíme, jak zefektivnit fungování již existující organizace

 

PRO FIRMY

 

Vaší společnosti pomůžeme založit firemní nadační fond či nadaci a provedeme Vás při diskuzi o zamýšlených dopadech, vytvoření strategie, stanovení cílů i aktivit organizace
Doporučíme nejvhodnější infrastrukturu, pomůžeme s nastavením administrativy a rozběhnutím projektů
Můžeme Vám poskytnout také strategickou, operační i manažerskou podporu v oblasti Vašich společensky prospěšných aktivit

Z našeho blogu

LIDÉ

Dáša Goldmannová

DAGMAR GOLDMANNOVÁ

Dáša řídí aktivity Nadačního fondu Via Clarita. V rámci svých pracovních zkušeností propojuje projekty ze světa mezinárodních firem a filantropie. Věnovala se oblasti HR, společenské odpovědnosti, humanitárním a rozvojovým projektům v Africe a Asii a dlouhodobě i tématu dobrovolnictví a globálního vzdělávání.
dagmar@viaclarita.cz, +420 776 828 108

Michaela Kreuterová

MICHAELA KREUTEROVÁ

Michaela pracuje v Nadačním fondu Via Clarita jako konzultantka. Několik let vedla fundraisingový tým Nadace Via, před tím se věnovala PR projektům v neziskovém sektoru i v byznysu. Po studiích politologie a mezinárodních vztahů ji osud na několik let zavál do Indie.
Filantropie je její vášní a ráda propojuje lidi z mnoha světů – z byznysu, nezisku, donory, i ty, kteří potřebují podporu.
michaela@viaclarita.cz, +420 774 583 585

Lenka Clerici Kosejková

LENKA CLERICI KOSEJKOVÁ

Lenka má v rámci týmu na starosti provozní, systémové a administrativní fungování nadačního fondu. V neziskovém sektoru se pohybuje již od roku 2004, kdy začínala jako dobrovolník. Po vystudování oboru Humanitární a sociální práce v Olomouci začala profesní kariéru humanitárního pracovníka a strávila více jak sedm let v konfliktních a válečných oblastech v různých částech světa. Na misích se zabývala operativou – tedy vším tím, na čem stojí dobré projekty a celé týmy.
lenka@viaclarita.cz, +420 732 611 394

Jan Delong

JAN DELONG

Jan má v Nadačním fondu Via Clarita na starosti komunikaci a organizaci eventů. Několik let působil jako PR a koordinační manažer Knihovny Třinec. Byl také součástí týmů expertů, který se věnoval zavádění sociálních inovací v českých knihovnách. Vystudoval informační studia a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně. Jan je alumnus Aspen Young Leaders Program a Czech-German Young Professional Program, členem redakční rady magazínu Proboha a také se angažuje v Asociaci spisovatelů.
jan@viaclarita.cz, +420 776 687 928

Kristina Papoušková

KRISTINA PAPOUŠKOVÁ

Kristina pracuje v Nadačním fondu Via Clarita jako projektová manažerka. Téma filantropie je jí blízké a čerpá ze zkušeností z Nadace Via a Nadace Proměny Karla Komárka. Po studiu sociologie žila v německém Hamburku a pracovala také v oblasti marketingového výzkumu.
kristina@viaclarita.cz, +420 721 833 979

 

SPRÁVNÍ RADA A REVIZORKA

Person image

JIŘÍ BÁRTA

Jiří Bárta je jedním ze zakladatelů Nadace Via, jež v Česku již od roku 1997 „otevírá cesty k umění žít spolu a umění darovat“. Vystudoval systémové inženýrství na Stavební fakultě ČVUT a také řízení neziskových organizací na Carnegie Mellon University v Pittsburghu. A byl to jeho pobyt v USA, který mu názorně ukázal, jak velkou silou může být filantropie. Rozvoji filantropie se věnoval během svého dlouholetého působení v Nadaci Via a dnes mu napomáhá jako člen správní rady Nadačního fondu Via Clarita. Jiří Bárta je konzultantem „major donor“ fundraisingových kampaní jak v Česku, tak i v zahraničí.

Person image

PAVEL ŠEBERA

Ve své profesní kariéře se věnuje nastavování smysluplného finančního řízení a řízení firem obecně, které jsou postaveny na principech svobodných firem, sebeřízení a firemní společenské odpovědnosti. Podpoře filantropie se věnuje jak v Nadačním fondu Via Clarita, tak ve svém volném čase.

Person image

KATEŘINA RONOVSKÁ

Kateřina Ronovská je profesorkou občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které je také jejím domovem. Celý profesní život ji provází touha porozumět fungování nadačního světa, který je pro ni opravdovou “srdeční záležitostí”, jakož i snaha o prosazení vhodných podmínek pro jeho fungování (nejen) v českých zemích. Působí jako členka správní rady Nadačního fondu Via Clarita, jehož posláním je podporovat filantropii jako součásti lidské přirozenosti.

 

Silvie Jeřábková

SILVIE JEŘÁBKOVÁ

Silvie v Nadačním fondu Via Clarita působí jako revizorka. Ve svém profesním životě snaží propojovat ekonomii s filozofií, které vystudovala. Pracovala jako projektová manažerka pro OSN v Nigeru, věnovala se finančnímu controllingu v mezinárodních firmách, byla akademickým pracovníkem na ČVUT, zakládala a vedla oddělení strategických analýz zdravotní pojišťovny. Nyní je vedoucí služby sociální rehabilitace v rámci komunitní péče o duševně nemocné a reformy psychiatrické péče v České republice. Ráda přichází na kloub zdánlivě nesourodému a obtížně řešitelnému.

 

NAŠI PARTNEŘI