Filantropické poradenství

Zamýšlíte se nad tím, jaký dát smysl Vašemu bohatství?

 

Motivace vedoucí dárce k filantropii se v průběhu života na základě nejrůznějších zkušeností mění. Nejúspěšnější a nejvíce udržitelné filantropické projekty bývají ty, které se zaměřují na témata nejbližší přesvědčení a hodnotám dárce.

 

Co je podstatou filantropického poradenství?

 

Pomoci Vám při hledání Vaší filantropické cesty, definování Vaší strategie a nastavení jednotlivých projektů, které chcete realizovat. Vašim snům a vizím společně dáme konkrétní podobu.

Podpoříme Vás při zvažování dopadu a efektivity Vašich záměrů. Budeme hledat možnosti, jak do filantropických aktivit zapojit Vaši rodinu. Zprostředkujeme expertní poradenství v právních, daňových a finančních aspektech, vyřešíme administrativu konkrétních aktivit. Pokud se zamýšlíte nad převodem Vašeho majetku na další generaci, můžeme Vám pomoci např. také při zpracování závěti.

O nás

Posláním Nadačního fondu Via Clarita je poskytovat nezávislé filantropické poradenství a podporovat kultivaci filantropie.
Naším přáním je do Česka přinést širší a strategický pohled na individuální filantropii a dárcovství.
Přístup Via Clarita vychází z dlouholetých zkušeností z anglosaských zemí.
Via Clarita vznikla v srpnu roku 2016 a ve své činnosti navazuje na více než 20leté zkušenosti Nadace Via z oblasti filantropie.

POSLÁNÍ

Prosazujeme myšlenky filantropie a ctnosti, usilujíce o vytváření nejlepších možných podmínek pro realizaci vědomého, užitečného a naplněného, tudíž šťastného života pro největší počet lidí.

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI

Nabízíme Vám inspiraci, prostor pro sdílení s ostatními filantropy a nezávislou a profesionální podporu během přípravy a realizace Vašich filantropických záměrů. Spolupracujeme se špičkovými odborníky z oblasti práva, financí a daní. Naše práce je založena na individuálním přístupu, vzájemné důvěře a diskrétnosti.

 

PRO JEDNOTLIVCE A RODINY

 

Nabízíme Vám účast na setkáních na různá témata související s filantropií
Nastavíme Vaši individuální nebo rodinnou dárcovskou strategii
Zmapujeme Vámi zvolené téma
Společně se zamyslíme nad dopadem a efektivitou Vašich filantropických záměrů
Pomůžeme Vám definovat a naplánovat konkrétní aktivity projektů
Vybereme vhodné filantropické instrumenty Vám na míru
Zprostředkujeme konzultace s relevantními odborníky
Zohledníme právní, daňové a finanční aspekty
Zajistíme administrativu darů, realizaci grantových řízení, projektové i finanční řízení
Pomůžeme Vám se založením nové organizace nebo dárcovského fondu pro naplnění Vašeho záměru
Poradíme, jak zefektivnit fungování již existující organizace

 

PRO FIRMY

 

Vaší společnosti pomůžeme založit firemní nadační fond či nadaci a provedeme Vás při diskuzi o zamýšlených dopadech, vytvoření strategie, stanovení cílů i aktivit organizace
Doporučíme nejvhodnější infrastrukturu, pomůžeme s nastavením administrativy a rozběhnutím projektů
Můžeme Vám poskytnout také strategickou, operační i manažerskou podporu v oblasti Vašich společensky prospěšných aktivit

Z našeho blogu

LIDÉ

ZAMĚSTNANCI

Dagmar Goldmannová

DAGMAR GOLDMANNOVÁ

Dáša řídí aktivity Nadačního fondu Via Clarita. V rámci svých pracovních zkušeností propojuje projekty ze světa mezinárodních firem a filantropie. Věnovala se oblasti HR, společenské odpovědnosti, humanitárním a rozvojovým projektům v Africe a Asii a dlouhodobě i tématu dobrovolnictví a globálního vzdělávání.
dagmar@viaclarita.cz, +420 776 828 108

Michaela Kreuterová

Michaela Kreuterová

Michaela pracuje v Nadačním fondu Via Clarita jako konzultantka. Několik let vedla fundraisingový tým Nadace Via, před tím se věnovala PR projektům v neziskovém sektoru i v byznysu. Po studiích politologie a mezinárodních vztahů ji osud na několik let zavál do Indie.
Filantropie je její vášní a ráda propojuje lidi z mnoha světů – z byznysu, nezisku, donory, i ty, kteří potřebují podporu.
michaela@viaclarita.cz, +420 774 583 585

Ondřej Lipár

Ondřej Lipár

Ondřej spolupracuje s Nadačním fondem Via Clarita jako konzultant. Vystudoval PR a marketingovou komunikaci a následně mediální studia na Univerzitě Karlově. V public relations pracoval jak v mezinárodních firmách, tak na agenturní straně, ale získal zkušenosti i při medializaci kulturních témat. Dlouhodobě působí na pozici editora v tištěných médiích věnovaných životnímu stylu. Zároveň je aktivní na tuzemské literární scéně – vydal dvě básnické sbírky a angažuje se mimo jiné v oborovém spolku Asociace spisovatelů.
ondrej@viaclarita.cz, +420 604 666 928

SPRÁVNÍ RADA A REVIZOR

Person image

JIŘÍ BÁRTA

Jiří Bárta dva roky pracoval jako konzultant v poradenské firmě CS-Project a od roku 1997 se věnuje naplno práci v Nadaci Via, která v Česku „otevírá cesty k umění žít spolu a umění darovat“. Vystudoval systémové inženýrství na Stavební fakultě ČVUT a také řízení neziskových organizací na Carnegie Mellon University v Pittsburghu. A byl to jeho pobyt v USA, který mu názorně ukázal, jak velkou silou může být filantropie. Jejímu rozvoji se věnuje jak v Nadaci Via, tak také z pozice člena správní rady Nadačního fondu Via Clarita.

Person image

LIBOR MALÝ

Původem vystudovaný programátor, který působil také jako marketér, headhunter a později jako podnikatel, který v roce 2012 svou úspěšnou firmu prodal, aby se mohl věnovat smysluplným aktivitám: ekonomice daru a svému projektu Hearth.net, řízení Mezinárodní Komunity Dzogchenu či rozvoji filantropie a Nadačnímu fondu Via Clarita.

Person image

KATEŘINA RONOVSKÁ

Kateřina Ronovská je docentkou občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které je také jejím domovem. Celý profesní život ji provází touha porozumět fungování nadačního světa, který je pro ni opravdovou “srdeční záležitostí”, jakož i snaha o prosazení vhodných podmínek pro jeho fungování (nejen) v českých zemích. Působí jako členka správní rady Nadačního fondu Via Clarita, jehož posláním je podporovat filantropii jako součásti lidské přirozenosti.

Person image

PAVEL ŠEBERA

Pavel se své profesní kariéře věnuje více oblastem – smysluplnému finančnímu řízení a řízení firem postavených na principech štěstí v práci, konceptu svobodných firem, sebeřízení a společenské odpovědnosti firem; dále změně přístupu k náboru a personalistice na českém trhu přes prezentaci zajímavých a inspirativních firemních kultur – www.cocuma.cz – a do třetice rozvoji ekonomiky daru v místních komunitách – www.hearth.net a podpoře filantropie v Nadačním fondu Via Clarita.