Filantropické poradenství

Zamýšlíte se jaký dát smysl Vašemu bohatství?

Podstatou filantropického poradenství je podpořit Vás při definování Vaší strategie a nastavení jednotlivých projektů, které chcete realizovat. Vašim snům a vizím společně dáme konkrétní podobu.

Podpoříme Vás při zvažování dopadu a efektivity Vašich záměrů. Zprostředkujeme expertní poradenství v právních, daňových a finančních aspektech, vyřešíme administrativu konkrétních aktivit. Pokud se zamýšlíte nad převodem Vašeho majetku na další generaci, můžeme Vám pomoci např. také při zpracování závěti.

O nás

Posláním Nadačního fondu Via Clarita je poskytovat nezávislé filantropické poradenství a podporovat kultivaci filantropie.
Naším přáním je do Česka přinést širší a strategický pohled na individuální filantropii a dárcovství.
Přístup Via Clarita vychází z dlouholetých zkušeností z anglosaských zemí.
Via Clarita vznikla v srpnu roku 2016 a ve své činnosti navazuje na více než 20leté zkušenosti Nadace Via z oblasti filantropie.

POSLÁNÍ

Prosazujeme myšlenky filantropie a ctnosti, usilujíce o vytváření nejlepších možných podmínek pro realizaci vědomého, užitečného a naplněného, tudíž šťastného života pro největší počet lidí.

HODNOTY

Vodítky v naší práci jsou respekt, důvěra a integrita.

LIDÉ

Person image

JIŘÍ BÁRTA

Jiří Bárta dva roky pracoval jako konzultant v poradenské firmě CS-Project a od roku 1997 se věnuje naplno práci v Nadaci Via, která v Česku „otevírá cesty k umění žít spolu a umění darovat“. Vystudoval systémové inženýrství na Stavební fakultě ČVUT a také řízení neziskových organizací na Carnegie Mellon University v Pittsburghu. A byl to jeho pobyt v USA, který mu názorně ukázal, jak velkou silou může být filantropie. Jejímu rozvoji se věnuje jak v Nadaci Via, tak také z pozice člena správní rady Nadačního fondu Via Clarita.

Person image

LIBOR MALÝ

Původem vystudovaný programátor, který působil také jako marketér, headhunter a později jako podnikatel, který v roce 2012 svou úspěšnou firmu prodal, aby se mohl věnovat smysluplným aktivitám: ekonomice daru a svému projektu Hearth.net, řízení Mezinárodní Komunity Dzogchenu či rozvoji filantropie a Nadačnímu fondu Via Clarita.

Person image

KATEŘINA RONOVSKÁ

Kateřina Ronovská je docentkou občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které je také jejím domovem. Celý profesní život ji provází touha porozumět fungování nadačního světa, který je pro ni opravdovou “srdeční záležitostí”, jakož i snaha o prosazení vhodných podmínek pro jeho fungování (nejen) v českých zemích. Působí jako členka správní rady Nadačního fondu Via Clarita, jehož posláním je podporovat filantropii jako součásti lidské přirozenosti.

Person image

PAVEL ŠEBERA

Pavel se své profesní kariéře věnuje více oblastem – smysluplnému finančnímu řízení a řízení firem postavených na principech štěstí v práci, konceptu svobodných firem, sebeřízení a společenské odpovědnosti firem; dále změně přístupu k náboru a personalistice na českém trhu přes prezentaci zajímavých a inspirativních firemních kultur – www.cocuma.cz – a do třetice rozvoji ekonomiky daru v místních komunitách – www.hearth.net a podpoře filantropie v Nadačním fondu Via Clarita.

Person image

DAGMAR GOLDMANNOVÁ

Dáša řídí aktivity Nadačního fondu Via Clarita. V rámci svých pracovních zkušeností propojuje projekty ze světa mezinárodních firem a filantropie. Věnovala se oblasti HR, společenské odpovědnosti, humanitárním a rozvojovým projektům v Africe a Asii a dlouhodobě i tématu dobrovolnictví a globálního vzdělávání.

dagmar@viaclarita.net, +420 776 828 108

Person image

Michaela Kreuterová

Michaela pracuje v Nadačním fondu Via Clarita jako projektová manažerka. Několik let vedla fundraisingový tým Nadace Via, před tím se věnovala PR projektům v neziskovém sektoru i v byznysu. Po studiích politologie a mezinárodních vztahů ji osud na několik let zavál do Indie.
Filantropie je její vášní a ráda propojuje lidi z mnoha světů – z byznysu, nezisku, donory, i ty, kteří potřebují podporu.

michaela@viaclarita.net, +420 774 583 585