Jak jsme realizovali průzkum zaměřený na filantropickou pomoc během integrace ukrajinských uprchlíků v ČR

Grafika_ua

Výchozí situace

Průzkum jsme realizovali díky předchozím zkušenostem a spolupráci s Nadací České spořitelny a PAQ Research. Nadace byla jedním z partnerů, díky kterým se v březnu 2022 uskutečnilo setkání s názvem Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR. Na něm jsme společně s PAQ Research a Českými prioritami představili možnosti, jak může soukromý sektor, nadace a filantropové ve spolupráci se státem a neziskovými organizacemi řešit dopady války na Ukrajině a migrační krizi, které čelila Česká republika, a podpořili spolupráci všech sektorů. Motivací Nadace České spořitelny bylo zmapovat podporu integrace ukrajinských uprchlíků a především oblast vzdělávání, která je pro nadaci dlouhodobou prioritou. Nadace chtěla také dodat dárcům odvahu pokračovat v podpoře v době, kdy se téma integrace uprchlíků pomalu vyčerpává a lidé jsou z tématu války unavení.

Jak jsme postupovali

Při přípravě a realizaci sondy jsme vycházeli z předchozích zkušeností s průzkumy mezi donory a v rámci nadačního sektoru. Šlo především o průzkum z roku 2021 s názvem Lessons learnt českých nadací a nadačních fondů v reakci na pandemii onemocnění Covid-19, který realizovala Dagmar Goldmannová společně s Barborou Komberec Novosadovou. Odborně a kapacitně podpořil realizaci sondy PAQ Research. 

Příprava a realizace průzkumu probíhala následovně:

  • Společně s Nadací České Spořitelny jsme si definovali cíle a očekávané výstupy; kromě přehledu podpořených oblastí šlo např. o popsání bílých míst v rámci integrace nebo plány nadací a donorů v roce 2023
  • Sestavili jsme seznam relevantních respondentů (nadací, nadačních fondů a individuálních dárců)
  • Společně s výzkumníky a sociology z PAQ Research jsme připravili dotazník a zajistili jeho distribuci
  • Podíleli jsme se na analýze odpovědí, tvorbě závěrečné zprávy a přípravě komunikace výstupů

Výsledky spolupráce

Velmi užitečné pro nás byly kontakty na dárcovské organizace, zkušenosti z komunikace s nimi i prestiž, kterou u dárců Via Clarita má. Kromě profesionality a spolehlivosti vlastní práce jsme ocenili příjemné neformální jednání,“ ohodnotil spolupráci na průzkumu Jakub Mareš, programový manažer Nadace České spořitelny.

Jeho hlavním výstupem byla zpráva, která přinesla několik důležitých zjištění. Jedním z nich byl objem poskytnuté podpory. Průměrná výše celkových darů byla mezi účastníky průzkumu 12 milionů korun, nejčastěji nadace a nadační fondy věnovaly mezi 1 a 10 miliony korun. Součástí dotazování bylo také hodnocení působení státu a neziskových organizací. Jako nedostatečnou ze strany státu hodnotili dárci především asistenci na trhu práce, péči o duševní zdraví a mezisektorovou koordinaci. V rámci projektů neziskových organizací chtěli dárci vidět více aktivit s cílem informovat českou populaci o integraci ukrajinských uprchlíků. Otázky směřovaly také na budoucí plány a aktivity. Z témat, na které se chtěli donoři více zaměřit, bylo nejčastěji zmiňováno duševní zdraví. Za důležité považovali podporovat také volnočasové aktivity dětí a mladistvých.

Výsledky sondy posloužily rovněž jako důležitý podklad pro navazující setkání s názvem Rok poté: Dopady války na Ukrajině. Během něj jsme společně se zástupci státu, neziskových organizací a donorů hodnotili, zda Česko v krizi uspělo a jaké jsou další výzvy v rámci integrace ukrajinských uprchlíků. 

Uvažujete nad zmapováním určitého tématu nebo problému?

Další úspěšně realizované projekty

Tereza Robinson

Jak jsme pomohli Tereze Robinson s výběrem vhodné formy veřejně prospěšné organizace

Zdeněk Rossmann

Jak jsme pomohli filantropovi z Turnovska se strategií darování a výběrem vhodných projektů k podpoře

Grafika_ua

Jak jsme realizovali průzkum zaměřený na filantropickou pomoc během integrace ukrajinských uprchlíků v ČR

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.