Cesty filantropie: Voda a půda v Česku

fotka-vyschlá-půda

Červnové setkání „Voda a půda v Česku“ Nadačního fondu Via Clarita v rámci cyklu Cesty filantropie se věnovalo ochraně vody, půdy a boji proti suchu. Experti i filantropové diskutovali o tom, co se děje s vodou a půdou v české krajině a sdíleli různé tipy a doporučení, jak se do péče o vodu a zdravou půdu v Česku může aktivně zapojit každý.

„Zásadním krokem je soustředit pozitivní příklady obnovy vysušené krajiny, které ukazují, jak zadržení vody a následná podpora trvalé vegetace vedou ke zmírnění klimatických extrémů, obnově zemědělské produkce i krátkého oběhu vody,“ shrnuje Jan Pokorný z ENKI, o.p.s.

Na školách chybí základní vzdělávání o vodě a půdě

„Na školách se učí skladba atomu, teorie Velkého třesku, ale v celosvětovém měřítku chybí základní znalosti o efektu krajinného pokryvu jako je les, odvodněné pole nebo betonová plocha na distribuci sluneční energie a místní klima“, říká Jan Pokorný. „Toto téma by se mělo zavést do výuky, stejně jako historie civilizací s důrazem na degradaci krajiny“, dodává. S tím souhlasí i Martina Eiseltová z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, která doporučuje provést audit vzdělávání o správném zacházení s půdou a vodou na středních a vysokých zemědělských školách a podpořit výzkum pro zemědělskou praxi.

Filantropové by se měli zaměřit na spolupráci a společný postup

Filantropům, které chtějí podpořit ekologické projekty, radí Melissa Durda ze Synergos Global Philanthropists Circle zaměřit se na spolupráci a společný postup s ostatními filantropy. „Jedním z nejmocnějších nástrojů pro změnu je spolupráce“, říká. „Zaměřte se na dlouhodobá partnerství a síťování s ostatními filantropy, neziskovými organizacemi, think-tanky a akademickými institucemi. Podpořte projekty modelem „venture philanthropy“ – inovativní přístupy s potenciálem velkého dopadu, které doposud nebyly vyzkoušeny, a mají měřitelné výsledky,“ dodává Melissa Durda.

Jaké další kroky doporučují odborníci k podpoře zadržování vody v krajině a obnovy zdravé půdy?

„Podpořit drobné zemědělce, kteří chtějí hospodařit ekologicky a uzavírat koloběhy vody a živin a odstranit dotace, které vedou k degradaci životního prostředí. Podpořit demonstrační projekty zaměřené na retenci vody na zemědělské půdě – obnovu mokřadů a trvalého vegetačního krytu. Obnovit přístup k pozemkům. Budovat vztah místní zemědělec – místní spotřebitel – zdravá krajina – zdravý člověk, který zajišťuje udržitelný krátký koloběh.“ Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby

„Obnovit malý vodní cyklus v krajině – zasáknutí dešťové vody do půdy, ke kořenům stromů. Stromy vodu přijmou a svým dýcháním vodu odpaří do vzduchu a ta se opět vrátí do půdy v podobě deště nebo rosy. Tento proces můžeme nejlépe podpořit výsadbou stromů do krajiny nebo zakládáním tůní či rybníčků.“ Přemysl Krejčiřík, Ateliér Krejčiříkovi

„Prohlídky příkladů dobré praxe s aktivní účastí návštěvníků. Navštívit například navštívit holandskou společnost produkující bio zeleninu nejvyšší kvality, která využila bývalé pěstitelské plochy pro masovou produkci květin a dekontaminovali půdu od pesticidů a herbicidů. Nechemicky, pomocí modifikované vody.“ Diana Siswartonová, konzultantka

Na akci Voda a půda v Česku vystoupili odborníci:

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ředitel společnosti ENKI, o.p.s.
Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby
Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., krajinářský architekt a pedagog zahradnické fakulty Mendelovy univerzity
Melissa Durda, ředitelka organizace Synergos, Global Philanthropists Circle
Diana Siswartonová, konzultantka
Pokud vás toto téma zajímá, chtěli byste se do ochrany půdy a vody zapojit, poradit se s konceptem Vaší iniciativy, případně se propojit s dalšími filantropy, neváhejte se na nás obrátit.

Další příspěvky

DSC_7088
17. 6. 2024

Nebojte se filantropii zkusit a ke spolupráci přizvěte další dárce, zaznělo během setkání v Ostravě

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1162
3. 6. 2024

Jak darovat promyšleně a dosahovat maximálního možného dopadu

Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ
16. 5. 2024

Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost a víceletou podporu, říká v rozhovoru filantrop Martin Vohánka

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.