BLOG


Model Zdoňov

Jak lépe zadržovat vodu v krajině

Mezi mnoha dobře nastartovanými počiny na Broumovsku je i činnost spolku Živá voda. Jeho cílem je lepší nakládání s vodou tam, kde byla dřívějšími zásahy zemědělců nebo státu odváděná jinam. Jiří Malík a jeho tým […]