BLOG


Jak reagovaly na pandemii Covid 19 české nadace a nadační fondy

V uplynulých měsích proběhl díky podpoře Via Clarita a programu Univerzity Karlovy Progres Q20 výzkum s názvem Lessons learnt českých nadací a nadačních fondů v reakci na pandemii Covid 19. Shrnujeme to nejdůležitější, co Barbora Komberec Novosadová a Dáša Goldmannová ve svém bádání zjistily.