BLOG


Model Zdoňov

Jak lépe zadržovat vodu v krajině

Mezi mnoha dobře nastartovanými počiny na Broumovsku je i činnost spolku Živá voda. Jeho cílem je lepší nakládání s vodou tam, kde byla dřívějšími zásahy zemědělců nebo státu odváděná jinam. Jiří Malík a jeho tým […]

Cesty filantropie: Voda a půda v Česku

Červnové setkání „Voda a půda v Česku“ Nadačního fondu Via Clarita v rámci cyklu Cesty filantropie se věnovalo ochraně vody, půdy a boji proti suchu. Experti i filantropové diskutovali o tom, co se děje s […]