BLOG


Bez spolupráce krizi nezvládneme

Na konci března jsme v pražském OPERO zorganizovali setkání zástupců státní správy, neziskových organizací, nadací, nadačních fondů a filantropové. Společně jsme hledali cesty, jak integrovat a pomoct lidem prchajícím před válkou.