BLOG


Impaktové investování je cesta k dosažení pozitivních změn

Impaktovému investování bylo věnováno večerní setkání, které se uskutečnilo 9. listopadu v pražském Impact Hubu K10. Akci organizoval investiční fond Tilia Impact Ventures a Via Clarita se zapojila jako partner setkání. V našem shrnutí setkání najdete užitečné zdroje, informace a také inspirativní rozhovor se Silke Horákovou.