BLOG


Jak reagovaly na pandemii Covid 19 české nadace a nadační fondy

V uplynulých měsích proběhl díky podpoře Via Clarita a programu Univerzity Karlovy Progres Q20 výzkum s názvem Lessons learnt českých nadací a nadačních fondů v reakci na pandemii Covid 19. Shrnujeme to nejdůležitější, co Barbora Komberec Novosadová a Dáša Goldmannová ve svém bádání zjistily.

Vztah založený na důvěře

Jedna pracuje pro zavedenou globální organizaci, která se filantropickému poradenství věnuje už mnoho desítek let, druhá už třetím rokem usiluje o to, aby se potenciální dárci v České republice měli na koho obrátit v okamžiku, […]

Všichni jsme součástí jedné komunity

Na začátku dubna 2019 zavítala do Prahy na pozvání Nadačního fondu Via Clarita Donzelina Barroso, ředitelka evropské pobočky Rockefeller Philanthropy Advisors v Londýně. Filantropie je podle Donzeliny Barroso pro dárce vždy velmi osobní a motivace dárců […]