BLOG


Jak reagovaly na pandemii Covid 19 české nadace a nadační fondy

V uplynulých měsích proběhl díky podpoře Via Clarita a programu Univerzity Karlovy Progres Q20 výzkum s názvem Lessons learnt českých nadací a nadačních fondů v reakci na pandemii Covid 19. Shrnujeme to nejdůležitější, co Barbora Komberec Novosadová a Dáša Goldmannová ve svém bádání zjistily.

Donzelina Barroso: Filantropie ve věku covidu-19: Výzvy a příležitosti

Odkud dary na boj s koronavirovou pandemií v loňském roce přicházely, kde jich bylo nejvíce třeba a jak zásadně se proměnilo uvažování největších světových dárců tváří v tvář nečekané a dříve nevyzkoušené situaci, píše Donzelina Barrosová, ředitelka evropské pobočky pro globální filantropii Rockefeller Philanthropy Advisors.

Foto: Carlos Reusser

Rok strachu i naděje

V mnoha ohledech nás zaskočil, v řadě i vyděsil, ale v některých také příjemně překvapil – rok 2020 totiž společně s pandemií covid-19 přinesl i nezanedbatelnou vlnu solidarity, štědrosti a spolupráce.