BLOG


Impaktové investování je cesta k dosažení pozitivních změn

Impaktovému investování bylo věnováno večerní setkání, které se uskutečnilo 9. listopadu v pražském Impact Hubu K10. Akci organizoval investiční fond Tilia Impact Ventures a Via Clarita se zapojila jako partner setkání. V našem shrnutí setkání najdete užitečné zdroje, informace a také inspirativní rozhovor se Silke Horákovou.

Principy velkých změn

Filantropický kapitál má i u nás potenciál stát se důležitým hybatelem velkých společenských změn. Takový přístup vyžaduje nejen podstatně vyšší míru trpělivosti a spolupráce, než bývalo v české filantropii zvykem, ale také dlouhodobé budování vztahů a flexibilitu. Píše ve svém textu pro Umění darovat Speciál Ondřej Zapletal.

Duše jako příležitost

Proč by filantropové měli podporovat zlepšení péče o duševní zdraví? Jde o téma, které se týká úplně každého. Jaké příležitosti se jim v této sféře otevírají? To se dozvíte v textu, který vyšel v Umění darovat Speciál. Letošním tématem bylo duševní zdraví a filantropie.

Pomáhat jsme začali okamžitě

Jak reagovalo Slovensko a slovenská společnost na ruskou invazi na Ukrajině? Jsou Slováci solidární a kterým výzvám nyní čelí? A jak velcí filantropové jsou lidé na Slovensku? Nejen na tyto otázky odpovídá Martina Kolesárová, výkonná ředitelka Nadacie Pontis.

Cesty filantropie Ostrava

Ve středu 25. května jsme v ostravské galerii PLATO uspořádali setkání s názvem Cesty filantropie. O svých cestách k dobročinnosti mluvili tři hosté, kteří pocházejí z Moravskoslezského kraje – Libor Winkler, Richard Gazda a Petr Cabák.

Bez spolupráce krizi nezvládneme

Na konci března jsme v pražském OPERO zorganizovali setkání zástupců státní správy, neziskových organizací, nadací, nadačních fondů a filantropové. Společně jsme hledali cesty, jak integrovat a pomoct lidem prchajícím před válkou.