BLOG


Filantropická spolupráce jako cesta k vyšším dopadům

Spolupráce ve filantropii stavící na spojování prostředků a společné strategii může výrazně zvýšit úspěšnost v řešení komplexních témat a někdy dokonce navýšit objem financí, které jsou filantropové a nadace ochotny věnovat, píše ve svém textu Ondřej Zapletal.

Impaktové investování je cesta k dosažení pozitivních změn

Impaktovému investování bylo věnováno večerní setkání, které se uskutečnilo 9. listopadu v pražském Impact Hubu K10. Akci organizoval investiční fond Tilia Impact Ventures a Via Clarita se zapojila jako partner setkání. V našem shrnutí setkání najdete užitečné zdroje, informace a také inspirativní rozhovor se Silke Horákovou.

Principy velkých změn

Filantropický kapitál má i u nás potenciál stát se důležitým hybatelem velkých společenských změn. Takový přístup vyžaduje nejen podstatně vyšší míru trpělivosti a spolupráce, než bývalo v české filantropii zvykem, ale také dlouhodobé budování vztahů a flexibilitu. Píše ve svém textu pro Umění darovat Speciál Ondřej Zapletal.

Duše jako příležitost

Proč by filantropové měli podporovat zlepšení péče o duševní zdraví? Jde o téma, které se týká úplně každého. Jaké příležitosti se jim v této sféře otevírají? To se dozvíte v textu, který vyšel v Umění darovat Speciál. Letošním tématem bylo duševní zdraví a filantropie.