BLOG


Pomáhat jsme začali okamžitě

Jak reagovalo Slovensko a slovenská společnost na ruskou invazi na Ukrajině? Jsou Slováci solidární a kterým výzvám nyní čelí? A jak velcí filantropové jsou lidé na Slovensku? Nejen na tyto otázky odpovídá Martina Kolesárová, výkonná ředitelka Nadacie Pontis.

Cesty filantropie Ostrava

Ve středu 25. května jsme v ostravské galerii PLATO uspořádali setkání s názvem Cesty filantropie. O svých cestách k dobročinnosti mluvili tři hosté, kteří pocházejí z Moravskoslezského kraje – Libor Winkler, Richard Gazda a Petr Cabák.

Bez spolupráce krizi nezvládneme

Na konci března jsme v pražském OPERO zorganizovali setkání zástupců státní správy, neziskových organizací, nadací, nadačních fondů a filantropové. Společně jsme hledali cesty, jak integrovat a pomoct lidem prchajícím před válkou.

Už více než pět let dáváme bohatství smysl

V loňském roce Nadační fond Via Clarita oslavil pět let. Vnímáme toto výročí jako důležitý milník. Je to také příležitost ohlédnout se zpět a podívat se, jakou cestu jsme společně s filantropkami a filantropy v Česku ušli.