Jak o filantropii uvažuje Dalibor Dědek, spolumajitel firmy Jablotron

dedek-vlcek-misa-sirka-768x437

Komorní setkání s Daliborem Dědkem, zakladatelem společnosti Jablotron a následně i stejnojmenné nadace, bylo určené pro zkušenější i začínající filantropy. Chtěli jsme jim tak nabídnout možnost nejen něco nového vidět, ale také se moct doptat na podrobnosti a pochopit motivace i způsob, jakým pan Dědek o darování uvažuje,“ říká Dáša Goldmannová, ředitelka Via Clarita.

Mohutnou dávku inspirace přinesla už úvodní večeře a s ní spojená diskuze. „Člověk je bohatý ne penězi, ale něčím jiným,“ řekl během ní mimo jiné Dalibor Dědek. Podle jeho slov si na začátku filantropických aktivit ve firmě Jablotron kladli otázku, jak moc chtějí být v této oblasti vidět. „Ale podle mě je potřeba jít příkladem.

Hostům nabídl řadu doporučení, přinejmenším jedno ale může rezonovat se všemi. „Nedívejte se na zprávy – společnost není tak zlá, jak to z nich vypadá.

Pomáhat Jablonecku

Ne náhodou se celá výprava točila okolo Janova nad Nisou a tamní Prezidentské chaty. Právě ochrana cenných horských luk v tamní lokalitě se stala jedním z důvodů, proč Nadace Jablotron vlastně v roce 2016 vznikla. Dobročinným aktivitám se ale prostřednictvím své firmy Dalibor Dědek věnoval už dlouho před tím. Ostatně i Prezidentskou chatu koupil z toho důvodu, aby ji mohl zachovat pro veřejnost.

Hosté měli možnost v jeho doprovodu navštívit mimo jiné Jablotronem vybudovaný Domov pro seniory, který v současnosti pečuje o více než 100 klientů. Navštívili také základní školu Na Šumavě, kde nadace podpořila vznik kroužků robotiky, pomohla vybavit IT učebnu a jejíž učitelé se aktivně účastnili jejích vlastních projektů, jimiž jsou Minigranty a ocenění Bezva učitel. Nakonec měli hosté možnost vystoupat na historickou rozhlednu Bramberk, kterou nadace pomohla vrátit do rukou obce a tím i veřejnosti.

Čemu se nadace věnuje

Škála aktivit Nadace Jablotron je ale ještě mnohem pestřejší. Má také na co navazovat – s dárcovskými aktivitami začala firma Jablotron již v roce 1990. Dohromady lze objem podpory prospěšných projektů  vyčíslit na více než 200 milionů korun.

Nadace se dnes soustředí na pět hlavních linií své činnosti. Prioritní je v současnosti vzdělávání a věda – Nadace Jablotron je podporuje mimo jiné prostřednictvím informačního centra EDUin, skrze nadační fond EDUzměna nebo pomocí projektu Elixír do škol, který se snaží najít nové cesty, jak zatraktivnit výuku a ukázat žákům fyziku jako zajímavý, praktický a zábavný předmět.

Věnuje se také ochraně unikátních celků krajiny – tu naplňuje zejména systematickou péčí o horské louky v okolí Janova nad Nisou.

Dále se zabývá regionálním rozvojem na Jablonecku. V jeho rámci různým způsobem podporuje zdravotnictví, sociální služby, vzdělávání, péči o životní prostředí, kulturu a památky – modernizací vybavení v jablonecké nemocnici počínaje přes osvětlení přechodů pro chodce až po opravu věžních hodin kostela.

V rámci podpory občanské společnosti nadace dlouhodobě podporuje organizace Kverulant a Rekonstrukce státu, programy Nadace Via rozvíjející komunitní život a podporující začínající komunální politiky i vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů nadace Post Bellum.

V neposlední řadě pomáhá Nadace Jablotron také lidem v nouzi, a to jak při povodních, covidové pandemii nebo po letošním tornádu.

Rozhovor s Daliborem Dědkem, předsedou správní rady Nadace Jablotron

Co se vám ve filantropii nejvíce povedlo?

Neexistuje žádný metr na úspěch ve filantropii. Myslím proto, že největším úspěchem je to, že se spolu s kolegy můžeme občas cítit užiteční pro ostatní.

Co se vám naopak nepovedlo a jaké poučení jste si z toho odnesl?

Fiaskem byl můj osobní pokus o vstup do politiky. Myšlenka, že bych mohl zkusit napravovat věci shora, byla bláhová.

Z jakého hlavního důvodu jste založili Nadaci Jablotron?

Abychom dali naší snaze pomáhat dobrým věcem řád a systém.

Co vás v rámci fungování nadace nejvíce překvapilo?

Příjemně mě překvapil velmi aktivní a zodpovědný přístup mých kolegů, kteří se o nadaci starají.

Jak vyhodnocujete dopady svých filantropických aktivit?

To nejsou mé filantropické aktivity. To, že můžeme pomáhat jiným, je důsledkem poctivé a úspěšné práce zaměstnanců Jablotronu. Těm patří dík za to, co se podařilo.

Další příspěvky

DSC_7088
17. 6. 2024

Nebojte se filantropii zkusit a ke spolupráci přizvěte další dárce, zaznělo během setkání v Ostravě

ashoka_via_alma_zmena_2048px_janhromadko-1162
3. 6. 2024

Jak darovat promyšleně a dosahovat maximálního možného dopadu

Martin Vohánka, filantrop, zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ, jeden z iniciátorů Druhé ekonomické transformace. Foto: Tomáš Princ
16. 5. 2024

Vsázíme na konkrétní lidi, jejich odbornost a víceletou podporu, říká v rozhovoru filantrop Martin Vohánka

Filantropický newsletter:

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Organizace/firma
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru e-mailů.