BLOG


Model Zdoňov

Jak lépe zadržovat vodu v krajině

Mezi mnoha dobře nastartovanými počiny na Broumovsku je i činnost spolku Živá voda. Jeho cílem je lepší nakládání s vodou tam, kde byla dřívějšími zásahy zemědělců nebo státu odváděná jinam. Jiří Malík a jeho tým […]

Filantropie v časech krize

Přinášíme vám český překlad jedné z příruček k filantropii od Rockefeller Philantrophy Advisors, která je v současné době velmi aktuální. Nabízí různé pohledy, které je vhodné zvážit při přehodnocování filantropických projektů v nových a nejistých […]

Jak darovat v nejistých časech

Všichni se v těchto dnech snažíme vyrovnat se se situací, o které se nám ještě před pár měsíci ani nesnilo – země je uzavřena v karanténě, lidé jsou omezeni ve svém pohybu, seniorům není vůbec […]

Vztah založený na důvěře

Jedna pracuje pro zavedenou globální organizaci, která se filantropickému poradenství věnuje už mnoho desítek let, druhá už třetím rokem usiluje o to, aby se potenciální dárci v České republice měli na koho obrátit v okamžiku, […]

Proč darovat ze závěti

POMÁHÁTE BĚHEM SVÉHO ŽIVOTA? POKRAČOVAT V DOBRÝCH SKUTCÍCH MŮŽETE I PO NĚM… Navíc můžete díky daru ze závěti podpořit činnost vámi vybrané dobročinné organizace. Mezinárodní den závětí 13. září lidem v desítkách zemí po celém […]

Cesty filantropie: Voda a půda v Česku

Červnové setkání „Voda a půda v Česku“ Nadačního fondu Via Clarita v rámci cyklu Cesty filantropie se věnovalo ochraně vody, půdy a boji proti suchu. Experti i filantropové diskutovali o tom, co se děje s […]

Všichni jsme součástí jedné komunity

Na začátku dubna 2019 zavítala do Prahy na pozvání Nadačního fondu Via Clarita Donzelina Barroso, ředitelka evropské pobočky Rockefeller Philanthropy Advisors v Londýně. Filantropie je podle Donzeliny Barroso pro dárce vždy velmi osobní a motivace dárců […]

Nejdůležitější je dárcovství správně zacílit

Nejdůležitější je dárcovství správně zacílit, říká Claire Costello, expertka na filantropii a výkonná ředitelka Philanthropic Solutions při Bank of America. V USA Claire podporuje  klienty a jejich rodiny při naplňování vlastních filantropických záměrů. Do Prahy přijela […]