BLOG


Filantropie spojuje

Dagmar Goldmannová společně s Michaelou Kreuterovou ve svém textu popisují, jak důležitá je spolupráce ve filantropii a také napříč sektory. Text původně vyšel ve speciálním čísle Umění darovat.

Jak je možné podpořit integraci ukrajinských uprchlíků v roce 2023

17. dubna se v pražském Operu setkali zástupci státu, neziskového, soukromého a filantropického sektoru a diskutovali nad tím, jak pokračovat v efektivní integraci ukrajinských uprchlíků v České republice. V našem shrnutí přinášíme i přehled doporučení pro donory, kteří mají zájem se integraci dále věnovat.

Systémových a lokálních změn není možné dosáhnout bez spolupráce

Dá se dosáhnout potřebných společenských změn bez spolupráce? A jakou roli v celém procesu hrají filantropové a filantropky? To byly dvě hlavní otázky, na které odpovídali hosté diskuzního večera, který se uskutečnil na konci března v pražské Spojce Karlín. Účastníky byli zástupci státu, nadačního sektoru nebo významní čeští filantropové a filantropky.

Filantropická spolupráce jako cesta k vyšším dopadům

Spolupráce ve filantropii stavící na spojování prostředků a společné strategii může výrazně zvýšit úspěšnost v řešení komplexních témat a někdy dokonce navýšit objem financí, které jsou filantropové a nadace ochotny věnovat, píše ve svém textu Ondřej Zapletal.

Impaktové investování je cesta k dosažení pozitivních změn

Impaktovému investování bylo věnováno večerní setkání, které se uskutečnilo 9. listopadu v pražském Impact Hubu K10. Akci organizoval investiční fond Tilia Impact Ventures a Via Clarita se zapojila jako partner setkání. V našem shrnutí setkání najdete užitečné zdroje, informace a také inspirativní rozhovor se Silke Horákovou.