Vaše filantropická cesta

Motivace vedoucí dárce k filantropii se v průběhu života na základě nejrůznějších zkušeností mění. Nejúspěšnější a nejvíce udržitelné filantropické projekty bývají ty, které se zaměřují na témata nejbližší přesvědčení a hodnotám dárce.
Vaše filantropická cesta nejspíš nebude přímočará. Většinou existují různé, často i protichůdné názory, jak k řešení Vámi zvoleného problému přistoupit. Není od věci shromáždit dostupná fakta a data i názory odborníků. Někdy je třeba zvolit kompromis, co se týče zamýšlených cílů a finanční investice.

 

Na filantropické cestě je dobré položit si několik otázek:
• Proč daruji? Jaká je moje motivace pro filantropii?
• Co chci v rámci své filantropie dosáhnout? Jaké konkrétní mám cíle?
• Jakým způsobem mohu těchto cílů dosáhnout?
• Jak budu vyhodnocovat své filantropické aktivity?
• Kolik času chci filantropii věnovat? Jsou k dispozici další zdroje, know-how nebo partneři, kteří pomohou můj záměr realizovat?