V čem si vzít příklad z Jana Školníka a obrody Broumovska

Agenturu pro rozvoj Broumovska založil český podnikatel už před více než 15 lety. Soustavně a velmi rozmanitými způsoby přispívá k tomu, aby se z pohraničního regionu v někdejších Sudetech stalo lepší místo k životu. Nabízí tak i spoustu inspirace pro ostatní filantropy – o tom se ostatně mohli přesvědčit účastníci exkurze, kterou Via Clarita letos v červnu na Broumovsku uspořádala.

 

Když v devadesátých letech nasbíral pracovní zkušenosti nejprve v zahraničí a později i v Česku, koupil v roce 1997 společně se svým otcem broumovskou firmu HOBRA, dnes HOBRA-Školník. Brzy se přestěhoval z Prahy do česko-polského pohraničí a společnost začal řidit. Neziskovou organizaci Agentura pro rozvoj Broumovska založil společně se svou manželkou Marcelou o sedm let později. Chtěli vrátit Broumov zpátky na mapu a starobylé město a jeho okolí nejen oživit, ale také zatraktivnit pro místní a návštěvníky z blízka i z daleka.

 

Dnes věnuje Jan Školník většinu svého pracovního dne činnosti agentury a řadě na ni navazujících organizací a aktivit. Podařilo se mu totiž vybudovat celý ekosystém, který pomáhá naplňovat jeho filantropickou vizi. A neustále se rozrůstá, nejnověji kupříkladu o projekt zadržování vody v krajině. Nemluvě o tom, že se Broumov bude ucházet o titul Evropské hlavní město kultury 2028.

Klášter Broumov

Klášter Broumov

 

Jít si za svým, krok za krokem

Dost možná nejvýraznějším a rozhodně nejviditelnějším počinem je postupná obnova a výrazné oživení broumovského kláštera. Mohutný barokní komplex s velkou zahradou se podařilo Janu Školníkovi a jeho kolegům otevřít veřejnosti. Dnes už neslouží pouze jako památka, kterou prochází turisté, ale stal se kulturním a vzdělávacím střediskem, kde se konají výstavy, koncerty, divadelní představení, workshopy a debaty. A lze se tady také ubytovat. Nic z toho se ale nestalo okamžitě. Jde o výsledek soustavné snahy a postupné využívání všech příležitostí, které se v průběhu času nabídly.

 

Podnikatelský duch

Prostředí neziskových organizací nebo kulturních institucí se od světa velkého i menšího byznysu bezesporu liší, ale určité principy se dají uplatňovat ve všech z nich. Pro Jana Školníka a jeho tým je to zcela jistě podnikavost. A to ve smyslu hledání příležitostí, dobré komunikaci, šetrnosti a zároveň odhodlanosti investovat v dlouhodobém horizontu. V okamžiku, kdy získala Agentura možnost provádět návštěvníky po broumovském klášteře, upravila si program po svém a začala prohlídky výrazněji propagovat. Výsledkem byla výrazně vyšší návštěvnost a tím pádem i větší přísun finančních prostředků přímo i díky doprovodným službám, které pak mohla využít pro svou další činnost.

 

Sluší se také dodat, že na financování aktivit Agentury má svůj podíl i spolupráce a podpora řady dalších místních podnikatelů, které Jan Školník oslovil a společně založili Podnikatelský klub Broumovska, který je významným podporovatelem dění v regionu a také dobrou zpětnou vazbou při plánování nových aktivit.

 

Vytvoř, pečuj a předej dál

Od prvotního velkého projektu obnovy kláštera v Broumově se postupem času činnost Agentury rozrostla a rozšířilo se také působení Jana Školníka. Ověřil si, že pro lepší a dlouhodobé fungování je často vhodné jednotlivé projekty přeměnit na samostatné organizace. Dobře je to vidět na hudebním festivalu Za poklady Broumovska, který se každoročně koná v tamních kostelích. Původně ho pořádal Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, od roku 2008 zajišťovala organizaci a řízení festivalu Agentura, a to včetně finančního zajištění. Od roku 2013 už funguje jako samostatná obecně prospěšná společnost s vlastním vedením. Tím se zároveň snižuje riziko, které může paradoxně představovat vysoce nadšená, motivovaná a aktivní osobnost v čele filantropického projektu – jakmile totiž z jakéhokoli důvodu vypadne ze hry, mohl by být ohrožený chod celé věci.