Rodinná filantropie

Rozhodování o konkrétních filantropických projektech může nabírat nejrůznější podoby. Ať už to jsou diskuze s blízkými lidmi, partnerem, dětmi, rodiči nebo širším okolím, je vhodné nabídnout každému ze zúčastněných dostatečný prostor, podpořit je při objevování a definici vlastních motivací k filantropii, hodnot a témat.
Než začnete se svou rodinou mluvit o Vaší filantropii, ujasněte si, jestli chcete členy rodiny do Vašich filantropických záměrů aktivně zapojit, nebo je pouze informovat o tom, co děláte.

 

Pokud se rodinu chystáte zapojit aktivně, zodpovězte si několik otázek:
• Jak konkrétně chci členy své rodiny do mých filantropických aktivit zapojit?
• Chci se do filantropické činnosti pustit společně se svým partnerem/partnerkou?
• Jak bude probíhat naše diskuze o cílech a filantropických aktivitách? Bude mít někdo při rozhodování právo veta?
• Jaká rozhodnutí chci dělat samostatně a do kterých rozhodnutí chci zapojit členy své rodiny?
• Kolik času mohou moji blízcí filantropii věnovat?
• Čemu konkrétně se budu věnovat já a čemu ostatní?