Promyšlená filantropie

Promyšlená filantropie znamená nejen jasné zaměření se na otázky nebo problémy, které chcete řešit, ale také vizi toho, jakého dopadu a změn chcete dosáhnout. Při vytváření vlastní filantropické strategie je potřeba zvážit mnoho aspektů. Smysluplné projekty jsou nejen výsledkem nadšení, ale také reflexe vlastní motivace k jejich realizaci, informovaných rozhodnutí a spolupráce s poradci a experty. Je to běh na dlouhou trať.

 

K zamýšlené změně a dosáhnutí Vašich cílů můžete zvolit různé nástroje – jednorázové dary či granty, podporu nadačního jmění ve veřejně prospěšných nadacích nebo půjčky či investice do veřejně prospěšných organizací pro nastartování nových projektů – Impact Investing. Možná se budete chtít ve filantropii angažovat dlouhodobě ve větší míře a rozhodnete se založit si svůj dárcovský fond nebo vlastní organizaci.

 

Úspěch se v byznysu a v neziskovém prostředí měří odlišným způsobem. V podnikání se díváme na výsledky firmy jako celku, naproti tomu v neziskové sféře nás zajímá, jak jednotlivé organizace uskutečňují programy, které mají přinášet udržitelnou změnu. U svých filantropických projektů nezapomeňte nastavit realistická očekávání a měřitelné výsledky.