Minimální ochranní zóna

via clarita

MINIMÁLNÍ VELIKOST LOGA JE 16MM

Povolené a zakázane var. loga

via clarita
via clarita
via clarita
via clarita

Barvy

RGB

CMYK

PANTONE

HEX

255/255/255

0/0/0/0

?

fffff

RGB

CMYK

PANTONE

HEX

255/241/240

0/1/5/0

?

fffbf0

RGB

CMYK

PANTONE

HEX

104/96/83

55/52/62/27

?

685f53

DOPLŇKOVÉ BARVY

RGB

CMYK

PANTONE

HEX

244/244/244

3/2/2/0

?

f4f4f4

RGB

CMYK

PANTONE

HEX

48/195/200

67/0/26/0

?

30c3c8

Fonty

Primární font – Times New Roman

Ag

ABCDEFGH abcdefgh

Times New Roman

Regular

Ag

ABCDEFGH abcdefgh

Times New Roman

Regular

Sekundární font – Open Sans

Ag

ABCDEFGH abcdefgh

Open Sans

Light

Ag

ABCDEFGH abcdefgh

Open Sans

Regular

Ag

ABCDEFGH abcdefgh

Open Sans

Semibold

Ag

ABCDEFGH abcdefgh

Open Sans

Bold

Ag

ABCDEFGH abcdefgh

Open Sans

Italic

Ag

ABCDEFGH abcdefgh

Open Sans

Bold Italic

Icony a Componenty

108 ČAR VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE

Užití jakodolněk do vizuálů nebo jako ohraničení fotografií medailonků atp…

via clarita
via clarita

FOTOGRAFIE VIZUÁLY

via clarita
via clarita

MERKANTILNÍ MATERIÁLY

PPT Prezentace

Stáhnout prezentaci

Word Šablona

Stáhnout word šablonu