DÁRCOVSKÉ FONDY VIA CLARITA

Dárcovské fondy (v angličtině DAF – Donor Advised Fund) jsou fondy zřízené pro dobročinné účely, které mohou dárcům usnadnit administrativu a poskytování opakovaných darů nebo správu větších darů, které se postupně věnují na předem stanovený účel. Spravuje je veřejně prospěšná nadace nebo nadační fond a mohou sloužit ke správě darů jednotlivce, rodiny, skupiny přátel nebo firmy.

 

Dárcovský fond mohou zřídit:

 

 • individuální dárci
 • skupina individuálních dárců (rodina, přátelé, spolupracovníci)
 • firemní dárci

Jestliže do fondu přispívají vedle zakladatele či zakladatelů i jiní dárci, jedná se o fond otevřený, v opačném případě se jedná o fond uzavřený.

 

PROČ VE VIA CLARITA DÁRCOVSKÉ FONDY NABÍZÍME

 

Ve světě jde o stále oblíbenější nástroj pro podporu filantropických cílů (odhadem 7 % všech darů v USA). Je to vhodný filantropický nástroj pro dárce, kteří si (zatím) nechtějí zřizovat vlastní organizaci a nechtějí se obtěžovat administrativou spojenou s darováním. Ve spolupráci s Via Clarita dárci mají možnost se učit, jak své filantropické aktivity co nejlépe promýšlet a plánovat.

 

Komplexní informace o dárcovských fondech mimo jiné nabízí také organizace Fidelity Charitable, která v roce 2020 spravovala 153,430 dárcovských fondů.

 

JAK DÁRCOVSKÉ FONDY VIA CLARITA FUNGUJÍ

 

Zřizovatelem a správcem fondu je Nadační fond Via Clarita. Dárce má roli zakladatele, který vkládá zřizovací vklad a určuje, jak bude fond fungovat.

Via Clarita ve spolupráci se zakladatelem vytvoří Statut dárcovského fondu, kde je popsáno nastavení fondu z hlediska jeho programového zaměření, mechanismu správy a čerpání darovaných finančních prostředků.

 

Další podmínky fungování dárcovského fondu zřízeného u Via Clarita:

 

 • Účel fondu musí být v souladu s účelem Nadačního fondu Via Clarita.
 • Jak budou rozděleny dary, může podle domluvy rozhodovat dárce – zakladatel; nebo skupina dalších donorů.
 • Finance, které přicházejí od dárců, se podle domluvené strategie rozdělují mezi neziskové organizace nebo individuálním osobám jednorázově, postupně nebo opakovaně.
 • Via Clarita pro dárcovský fond zajišťuje veškerou administrativu: samostatnou účetní evidenci a další činnosti podle domluvy s dárcem.
 • Když dárce přispěje do dárcovského fondu na dobročinné účely, může si okamžitě odečíst daňový odpočet, i když dary mohou být charitativní organizaci (individuálním příjemcům) vyplaceny později.
 • Poplatek ze správy dárcovského fondu slouží pouze k pokrytí správy fondu, kdy záleží na objemu administrativy a dalších činností podle domluvy s dárcem.

 

Via Clarita může pro vznik a chod fondu zajistit následující služby:

 

 • Založení fondu a podpora při vytvoření dárcovské strategie.
 • Administrativa přijatých darů.
 • Výběr podpořených (zajišťuje si donor dám, nebo Via Clarita v rámci předchozí domluvy).
 • Rozdělení grantů mezi příjemce podpory.
 • Administrativní zajištění fundraisingových kampaní (např. přes Darujme.cz).
 • Kontrola využití darů, monitoring a evaluace podpořených projektů.
 • Účetnictví a roční report pro zřizovatele fondu a dárce.

Rozsah a objem služeb záleží vždy na domluvě s dárcem podle toho, do jaké míry si přeje být do provozu fondu zapojen.

 

PŘÍKLAD FUNGOVÁNÍ DÁRCOVSKÉHO FONDU

 

Dárcovský fond Úsměv

Nadační fond Via Clarita administruje od roku 2018 Dárcovský fond Úsměv zakladatelky Natálie Novákové. Fond vznikl původně jako studentský projekt a byl založen za účelem podpory vzdělávání a osobního rozvoje dětí z dětských domovů. Dárcovský fond Úsměv funguje jako fond otevřený, může do něj tedy přispívat kdokoli. Vznik fondu pro jeho zakladatelku zjednodušil administrativu se získáváním peněz i rozdělováním podpory. Také usnadnil dárcům snazší poskytování podpory celému projektu.

 

Via Clarita jako správce fondu zajišťuje:

 

 • Spravování bankovního účtu, kam přicházejí dary.
 • Roční reportování dárci / zakladateli fondu.
 • Pomoc při tvorbě strategických plánů a rozvíjení aktivit.
 • Propojování se zajímavými partnery.
 • Pomoc při organizování aukcí a dalších dobročinných událostí.
 • Vyhotovování potvrzení o daru.

Více o Dárcovském fondu úsměv si můžete přečíst na našem blogu.